Blog

VNCI Podcast over biogrondstoffen

We hebben er 100 jaar over gedaan om de huidige chemische industrie op te bouwen. Voor de volgende transitie hebben we maar 30 jaar, want de klimaatdoelen gaan uit van een op hernieuwbare grondstoffen gebaseerde industrie in 2050.

Lees verder
Blog

Voorwaarden voor een circulaire economie

Door de lockdown en de daarmee gepaard gaande daling van de productie is de vervuiling en de uitstoot van broeikasgassen fors afgenomen. De vrees bestaat dat als de crisis eenmaal voorbij is de meeste mensen en organisaties weer overgaan tot de orde van de dag, met alle gevolgen voor de natuurlijke omgeving van dien.

Lees verder
Blog

Verder met biobased plastics!

Wist je dat Henry Ford, de grote uitvinder, gefascineerd was door de sojaboon? Tijdens de Grote Depressie bracht hij vele uren door in zijn laboratorium. Hij probeerde een goedkope kunststof te maken uit deze eenvoudige boon, zodat meer mensen zich een T-Ford konden veroorloven.

Lees verder