Blog

Hergebruik van reststromen… laten we iets vaker durf tonen!

Je leest er bijna dagelijks over in de verschillende media. Nederland en Europa zetten in op een klimaatneutrale, circulaire samenleving in 2050. Een belangrijk onderdeel hiervan is het zoveel mogelijk hergebruiken van reststromen uit de landbouw, industrie en van consumenten. Voor de meeste reststromen geldt namelijk dat ze geheel of gedeeltelijk kunnen worden ingezet als…

Lees verder
Blog

“Mest is een probleem, maar het biedt ook kansen”

“Mest is een probleem, maar het biedt ook kansen. Dat is mijn drijfveer. Tegenwoordig help ik met zoeken naar nieuwe bestemmingen voor champignonmest. Voor veel doelen is die champost te nat en te zout. Maar het is wel het hele jaar door in grote hoeveelheden beschikbaar. Dan wil ik weten: wat zit er wél voor…

Lees verder
Blog

Zonder biomassa is energieakkoord onhaalbaar

Hoe ziet de energievoorziening in Nederland in 2050 er uit? Is er nog plaats voor biomassa, met name als warmtebron, of zijn dan alternatieven voorhanden? In drie decennia kan veel gebeuren (of juist niet), dus het blijft koffiedik kijken. Op korte termijn, echter, zal ons land biomassa hard nodig hebben om haar CO2-reductiedoelstellingen te halen.…

Lees verder
Blog

Idee uit Noord4Bio weer opgepakt: Onderzoek naar bioplastic uit suikers

Kunststof maken uit suikers, door middel van anaerobe fermentatie en goedkope koolhydraten. Dat wordt de focus van een nieuw driejarig multidisciplinair project waarin de Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool, Wageningen University & Research, Sanovations, Senbis Polymer Innovations en Bioclear earth gaan samenwerken. Ook Cosun en Teijin Aramid ondersteunen het project financieel. Het project, voluit ‘Anaerobe fermentatie voor kosteneffectieve…

Lees verder
Blog

VNCI Podcast over biogrondstoffen

We hebben er 100 jaar over gedaan om de huidige chemische industrie op te bouwen. Voor de volgende transitie hebben we maar 30 jaar, want de klimaatdoelen gaan uit van een op hernieuwbare grondstoffen gebaseerde industrie in 2050.

Lees verder
Blog

Voorwaarden voor een circulaire economie

Door de lockdown en de daarmee gepaard gaande daling van de productie is de vervuiling en de uitstoot van broeikasgassen fors afgenomen. De vrees bestaat dat als de crisis eenmaal voorbij is de meeste mensen en organisaties weer overgaan tot de orde van de dag, met alle gevolgen voor de natuurlijke omgeving van dien.

Lees verder