Fact check naar aanleiding van artikel ‘Beschermd bos belandt in energiecentrales’

Biomassafeiten heeft een Fact check gedaan n.a.v. de publicatie van Argos, Platform voor onderzoeksjournalistiek Investico en het internationale onderzoekscollectief Money to burn.

Lees hier meer over dit onderwerp.

“Er valt aan alles altijd wel iets verkeerds te ontdekken,

maar het is handiger te letten op wat er goed aan is”

Klimaat- en Energieverkenning 2020:

behalen Urgenda reductiedoel 2020 onzeker, kabinetsdoel 2030 nog niet in zicht

Het kabinetsdoel is om in 2030 49% minder broeikasgassen uit te stoten dan in 1990. Van dat doel is 34 procentpunt in zicht. Dat raamt het Planbureau voor de Leefomgeving  in de Klimaat- en Energieverkenning (KEV) 2020. De Urgenda-doelstelling van 25% emissiereductie in 2020 ten opzichte van 1990 wordt alleen gehaald bij een forse impact van COVID-19 op de economie en daarmee ook op het energiegebruik, een relatief warm najaar en relatief weinig productie door de Nederlandse elektriciteitscentrales.

Lees verder