In de spotlight: Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer beheert zo’n 275.000 hectare terrein voor de Nederlandse maatschappij, waarvan ca. 100.000 hectare FSC gecertificeerd bos. Precies 125 jaar geleden zijn we opgericht om de arme ‘woeste’ gronden tot duurzaam nut te brengen. Oftewel, aanplant van bos en het beheer ervan. Maar alléén hout produceren doen we allang niet…

Lees verder

Wat is ‘biomassa’ en is biomassa hernieuwbaar?

Biomassa omvat alle plantaardig of dierlijk materiaal, of materiaal van plantaardige of dierlijke herkomst. Biomassa kan dus afkomstig zijn uit gewassen, bomen en planten, algen en dierlijke producten, bijvoorbeeld hout, maïs, mest, algen, zeewier of voedselresten.

Biomassa wordt gebruikt als grondstof voor producten, zoals bouwmateriaal maar ook in kleding, meubels en papier. Wanneer er niets anders meer van gemaakt kan worden, kan het ook worden ingezet voor energie, zoals voor stadsverwarming, bij de industrie en als biogas of biobrandstof voor ons dagelijks gebruik.

Lees hier meer over