Biomassa als grondstof krijgt steeds meer aandacht. Organisch materiaal vanuit hout, dierlijke of plantaardige oorsprong, kan tegenwoordig worden verwerkt tot hoogwaardige biobased materialen en producten of tot bio-energie.

De mogelijkheden van biomassa worden steeds meer ontdekt. Ook bij de energietransitie speelt biomassa een grote rol. Door de energie en biochemie markt aan elkaar te verbinden ontstaan nieuwe mogelijkheden door gebruik te maken van elkaars reststromen. Wat vroeger een stengel van een tomatenplant was, is tegenwoordig een bron aan vezels en nutriënten en zo zijn er nog veel meer voorbeelden. Biomassa als grondstof heeft de toekomst!

Wat weet jij of wil je weten over biomassa? Biomassa is hard nodig om samen te zorgen voor een mooie toekomst. Laat je hieronder informeren over de feiten van biomassa.