Biomassa als grondstof krijgt steeds meer aandacht en ook de toepassingen nemen toe. Ten onrechte schaart men biomassa vaak onder één noemer en toepassing, maar er is veel meer te ontdekken. Organisch materiaal van dierlijke of plantaardige oorsprong, kan worden verwerkt tot hoogwaardige biobased materialen en producten of tot bio-energie. Het toepassen van lokale biomassa of juist iets verder weghalen van biogrondstoffen voor de industrie, het zijn allemaal businesscases op zich. Hieronder treft u slechts een aantal, meest voorkomende of gebruikte, biogrondstoffen aan.