Bio-energieBiogrondstoffenEnergietransitieEnergietransitieToepassingen

Hoe houden we de energietransitie betaalbaar?

De klimaatdoelen vragen om een snelle energietransitie. Veel mensen overwegen om hun cv-ketel op aardgas te vervangen door een alternatief, zoals een warmtepomp of een bioketel. Het kabinet wil dat de transitie voor iedereen haalbaar en betaalbaar is en streeft naar een klimaatbeleid dat kosteneffectief is. Maar hoe houden we de energietransitie betaalbaar? In welke…

Lees verder
BeleidklimaatdoelstellingenOverheid

Klimaatvraagstuk belangrijk onderdeel regeerakkoord: minimaal 55 procent CO2-reductie in 2030

Vandaag presenteren de vier coalitiepartijen hun regeerakkoord. De kern van het regeerakkoord is: perspectief bieden door het aanpakken van de grote vraagstukken van dit decennium. Zoals de toekomst van de landbouw, de problemen op de woningmarkt en de ondermijning van de democratische rechtsstaat. En natuurlijk de aanpak van het klimaatvraagstuk. In het regeerakkoord zijn onder…

Lees verder
BeleidOverheid

Duurzame projecten lopen geld mis door ‘onnodige’ subsidies voor CO2-opslag

De nationale subsidiepot voor duurzame energieprojecten wordt dit jaar waarschijnlijk grotendeels geclaimd door projecten voor CO2-opslag onder de Noordzee. Maar door de hoge CO2-prijs hebben ze die subsidie momenteel helemaal niet nodig, terwijl andere projecten buiten de boot vallen, zeggen experts tegen NU.nl. Er werd dit jaar voor in totaal 12 miljard euro aan subsidies aangevraagd via…

Lees verder
BiogrondstoffenBiomassaHoutwinning

Feiten en cijfers van Staatsbosbeheer

Het beheer van terreinen van Staatsbosbeheer levert veel bruikbare grondstoffen op die ze zo efficiënt en duurzaam mogelijk hergebruiken. Per jaar komen uit de terreinen van Staatsbosbeheer tonnen biogrondstoffen vrij in de vorm van resthout (snoeihout, takken, toppen van bomen) en maaisel (van natuurgraslanden, heide en riet). Jaarlijks is deze hoeveelheid ongeveer gelijk omdat het…

Lees verder
DuurzaamheidRapporten

Bos in Europa groeit

Volgens de meeste recente statistieken van Bioenergy Europe is er in oppervlakte aanzienlijk meer bos bijgekomen. De bossen groeien ook nog eens hard, de ‘bosdichtheid’ neem toe. Nederland is met Luxemburg een kleine speler tussen de woudreuzen in het bossen-landschap. Een bos erbij ter grootte van de gemeente Amsterdam De Europese bossen zijn in de…

Lees verder
BiomassaRapporten

Trends van bio-energie in de lidstaten van IEA Bioenergy

IEA Bioenergy heeft zojuist zijn bijgewerkte landenrapporten uitgebracht, waarin de trends van bio-energie in de IEA Bioenergy-lidstaten tot 2019 worden weergegeven, waarbij wordt gekeken naar de rol van bio-energie in de totale energievoorziening (TES), in het elektriciteitsverbruik, het totale brandstof-/warmteverbruik en in het energieverbruik van het vervoer. De afzonderlijke landenrapporten zijn beschikbaar als afzonderlijke rapporten.…

Lees verder
BiogrondstoffenBiomassa

Toekomst voor lokale en biologische quinoa

Gerard van Mastwijk oogstte dit jaar een mooie, schone quinoa. Hij is een van de dertig Nederlandse telers die dit pseudograan verbouwen. Marc Arts van GreenFood50 verwacht dat het gewas in Nederland toekomst heeft. Rassen en teelt zijn in ontwikkeling en voor biologische of lokaal geteelde quinoa hebben verwerkers en consumenten een voorkeur. De quinoateelt…

Lees verder