Meer SDE++-subsidie voor energie-opwek en CO2-vermindering bedrijven in 2024

Ondernemers kunnen dit jaar opnieuw de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) aanvragen. In de aanvraagronde 2024 is er € 11,5 miljard beschikbaar voor energie-opwek en CO2-vermindering door bedrijven. Dat is € 3,5 miljard meer dan vorig jaar. Ook komen er enkele technieken bij om dat te doen. Projecten met zonnepanelen en windmolens op…

Europese Unie ambieert 90% minder broeikasgassen tegen 2040

De Europese Commissie stippelt de route uit om de doelstelling te bereiken om de Europese Unie tegen 2050 klimaatneutraal te maken. Het beveelt een nettoreductie van de broeikasgasemissies van 90% aan tegen 2040 vergeleken met het niveau van 1990, wat in overeenstemming is met recent wetenschappelijk advies en de verplichtingen van de EU in het kader van de Overeenkomst…

Inventarisatie monitoring biogrondstoffen

Het rapport doet onderzoek naar de biobased economy. Het richt zich daarbij op de inzet en toepassing van biogrondstoffen per economische sector. De belangrijke basis van het Duurzaamheidskader is het SER-rapport ‘Biomassa in Balans: Een duurzaamheidskader voor hoogwaardige inzet van biogrondstoffen. In het SER-rapport worden de principes vastgelegd voor een verantwoorde inzet van biogrondstoffen met…

Tijdelijke subsidieregeling hernieuwbare warmteprojecten (HEHW)

Produceerde u in 2021 en 2022 ten minste 400 megawattuur (MWh) hernieuwbare warmte met een productie-installatie waarvan het maximaal vermogen minimaal 1 megawatt bedroeg? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de Tijdelijke subsidieregeling hernieuwbare warmteprojecten (HEHW).  Deze regeling opent op 20 november 09:00 uur en sluit 27 november 17:00 uur. U heeft dus maar…

“We hebben echt het gevoel dat we veel impact kunnen maken”

In Nederland werken veel mensen met passie met biomassa als grondstof. Ze werken aan innovaties, verbeteren (productie)processen of maken beleid voor een fossielvrije toekomst. We hebben een reeks gesprekken gevoerd met mensen die werken bij bedrijven waar biogrondstoffen centraal staan. In deze miniserie belichten wij wat hun drijfveren zijn om te werken aan de transitie…

Best practices van Nederland in circulaire agrifood & biomassa in de schijnwerpers

Op 18 oktober 2023 overhandigden Jolijn Zwart-van Kessel van Foodvalley NL en Freek van Eijk van Holland Circular Hotspot de nieuwe publicatie ‘Circulaire agrifood & biomassa: voedsel en materialen voor een duurzame toekomst’ aan Piet Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Dit gebeurde tijdens de handelsmissie in Zuid-Afrika over groene waterstof, circulaire afvalverwerking en…

Innovatiemissie bio-grondstoffen voor chemie Brazilië

RVO Nederland organiseert van 11 t/m 15 december een innovatiemissie naar Brazilië op het gebied van biogrondstoffen voor de chemie. De missie is interessant voor bedrijven die innovatieve manieren ontwikkelen om uit biomassa bouwstenen voor de chemische industrie te produceren en de contacten met Braziliaanse kennispartijen, bedrijven en overheden willen opbouwen of versterken. Deze innovatiemissie…

Europa verlegt focus Green Deal van klimaat naar economie

Ook na het vertrek van Eurocommisaris Frans Timmermans blijft de Europese Green Deal het middelpunt van het beleid van de Europese Commissie. Dat onderstreepte EC-voorzitter Ursula von der Leyen deze week in haar ‘State of the Union’ toespraak. Von der Leyen sprak over een ‘kokende planeet’ die leidt tot extreme temperaturen, droogtes, stormen en bosbranden.…

Overzicht concept-verkiezingsprogramma’s klimaat- & energie-paragrafen

De afgelopen weken hebben een aantal politieke partijen hun concept-verkiezingsprogramma’s gedeeld. De NVDE heeft de relevante passages die raken aan de klimaat- en energietransitie op een rij gezet. De volledige analyse vind je hier: Concept verkiezingsprogramma’s K&E 2023. Klimaat- en energie-onderwerpen komen bij alle partijen in de concept-verkiezingsprogramma’s duidelijk naar voren. Enkele opvallende voornemens uit de…