Stop op subsidie nieuwe projecten biomassa zet ambities op het spel

Biomassa was één van de alternatieven voor fossiele brandstoffen. Het kabinet wil er versneld vanaf. Nieuwe subsidieaanvragen worden niet meer in behandeling genomen. Maar we willen ook van fossiele brandstoffen af. Voor het klimaat en voor onze energieonafhankelijkheid. Volgens critici komt dat nu in gevaar. RTL Z Nieuws had hierover een item: https://www.rtlnieuws.nl/economie/tv/video/5308175/biomassa-klimaat-veiligheid-gas-poetin

Overijssel gaat voor hernieuwbare energie met inzet van biomassa

De provincie Overijssel gaat weer geld steken in biomassa waarbij hout wordt verbrand. Financiering daarvan werd vorig jaar nog opgeschort, omdat niet kon worden gegarandeerd dat alleen duurzaam geteeld hout werd gebruikt. Maar eisen stellen blijkt niet te mogen. Volgens het provinciebestuur is biomassa ‘nodig’ voor de energietransitie en om de klimaatopgave te realiseren. Een…

Provincie Overijssel: ‘Biomassa nodig om klimaatdoelen te halen’

De provincie Overijssel wil weer geld steken in biomassa waarbij hout wordt verbrand. Volgens het provinciebestuur is biomassa ‘nodig voor de energietransitie en om de klimaatopgave te realiseren’.De geldkraan van het Energiefonds Overijssel moet daarom voor bepaalde toepassingen van biomassa weer worden opengedraaid. Het gaat daarbij vooral om warmtetoepassingen, zoals de verwarming van monumentale panden…

Lokaal minder CO2-uitstoot met subsidie HER+

Vernieuwende projecten die leiden tot minder CO2-uitstoot zijn hard nodig om de energietransitie (overgang naar duurzame energie) te halen. Ondernemers lopen daarbij soms aan tegen hoge aanloopkosten. De subsidie Hernieuwbare Energietransitie (HER+) kan het verschil maken om juist in die fase ook lokale projecten door te laten gaan. De subsidieregeling HER+ is open tot en met 31 maart…

Antwoord van minister Jetten (Klimaat en Energie) op vragen over het bericht ‘Weer meer CO2-uitstoot veroorzaakt door biomassa’

Antwoord van minister Jetten (Klimaat en Energie), mede namens de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (ontvangen 7 februari 2022) Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2021-2022, nr. 1363 1 Deelt u de mening dat het onacceptabel is dat de CO2-uitstoot door biomassa met 16 procent is toegenomen in 2020? [1] Antwoord Net als uw Kamer kijkt…

Klimaatvraagstuk belangrijk onderdeel regeerakkoord: minimaal 55 procent CO2-reductie in 2030

Vandaag presenteren de vier coalitiepartijen hun regeerakkoord. De kern van het regeerakkoord is: perspectief bieden door het aanpakken van de grote vraagstukken van dit decennium. Zoals de toekomst van de landbouw, de problemen op de woningmarkt en de ondermijning van de democratische rechtsstaat. En natuurlijk de aanpak van het klimaatvraagstuk. In het regeerakkoord zijn onder…

Duurzame projecten lopen geld mis door ‘onnodige’ subsidies voor CO2-opslag

De nationale subsidiepot voor duurzame energieprojecten wordt dit jaar waarschijnlijk grotendeels geclaimd door projecten voor CO2-opslag onder de Noordzee. Maar door de hoge CO2-prijs hebben ze die subsidie momenteel helemaal niet nodig, terwijl andere projecten buiten de boot vallen, zeggen experts tegen NU.nl. Er werd dit jaar voor in totaal 12 miljard euro aan subsidies aangevraagd via…