De bio-energiesector is klaar voor de klimaatdoelstellingen voor 2040

Bioenergy Europe verwelkomt van harte de mededeling van de Europese Commissie over de klimaatdoelstellingen voor 2040. Een reductie van de uitstoot van broeikasgassen met 90% is het juiste antwoord op de steeds groter wordende dreiging van klimaatverandering en de bio-energiesector is klaar om een ​​stap verder te gaan en bij te dragen aan de verwezenlijking…

Europese Unie ambieert 90% minder broeikasgassen tegen 2040

De Europese Commissie stippelt de route uit om de doelstelling te bereiken om de Europese Unie tegen 2050 klimaatneutraal te maken. Het beveelt een nettoreductie van de broeikasgasemissies van 90% aan tegen 2040 vergeleken met het niveau van 1990, wat in overeenstemming is met recent wetenschappelijk advies en de verplichtingen van de EU in het kader van de Overeenkomst…

Klimaatdoelen 2030 binnen bereik

De klimaatdoelen voor 2030 zijn binnen bereik, als de beleidsvoornemens worden vertaald in krachtige wetten en regels en voortvarend worden uitgevoerd, zoals rekeningrijden en het verplichten van warmtepompen. Dat blijkt uit de voorlopige Klimaat- en Energieverkenning (KEV) die het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) vandaag op Prinsjesdag publiceerde. In één jaar is het ‘CO2-beleidsgat’ fors…

Europa verlegt focus Green Deal van klimaat naar economie

Ook na het vertrek van Eurocommisaris Frans Timmermans blijft de Europese Green Deal het middelpunt van het beleid van de Europese Commissie. Dat onderstreepte EC-voorzitter Ursula von der Leyen deze week in haar ‘State of the Union’ toespraak. Von der Leyen sprak over een ‘kokende planeet’ die leidt tot extreme temperaturen, droogtes, stormen en bosbranden.…

Overzicht concept-verkiezingsprogramma’s klimaat- & energie-paragrafen

De afgelopen weken hebben een aantal politieke partijen hun concept-verkiezingsprogramma’s gedeeld. De NVDE heeft de relevante passages die raken aan de klimaat- en energietransitie op een rij gezet. De volledige analyse vind je hier: Concept verkiezingsprogramma’s K&E 2023. Klimaat- en energie-onderwerpen komen bij alle partijen in de concept-verkiezingsprogramma’s duidelijk naar voren. Enkele opvallende voornemens uit de…

Verkiezingen 2023: duurzame chemie als basis voor duurzaam Nederland

In de aanloop naar de volgende Kamerverkiezingen (22 november 2023) geeft de Koninklijke Vereniging Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) de politiek alvast een aantal aanbevelingen mee. Zij moeten bijdragen aan een klimaatneutrale, circulaire, veilige en duurzame samenleving en economie. Op het gebied van de materialentransitie wil de industrie samenwerken met de overheid. Het gaat hierbij om…