Provincie Overijssel: ‘Biomassa nodig om klimaatdoelen te halen’

De provincie Overijssel wil weer geld steken in biomassa waarbij hout wordt verbrand. Volgens het provinciebestuur is biomassa ‘nodig voor de energietransitie en om de klimaatopgave te realiseren’.De geldkraan van het Energiefonds Overijssel moet daarom voor bepaalde toepassingen van biomassa weer worden opengedraaid. Het gaat daarbij vooral om warmtetoepassingen, zoals de verwarming van monumentale panden…

13 miljard euro beschikbaar voor duurzame projecten met SDE++

Vanaf 28 juni wordt de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) voor dit jaar opengesteld. Door de hoge CO2-prijs en het extra budget dat het vorige kabinet op Prinsjesdag heeft aangekondigd is een openstellingsbudget van € 13 miljard beschikbaar. De regeling wordt voor een aantal nieuwe categorieën opengesteld, waaronder waterstof gekoppeld aan een wind- of…

Lokaal minder CO2-uitstoot met subsidie HER+

Vernieuwende projecten die leiden tot minder CO2-uitstoot zijn hard nodig om de energietransitie (overgang naar duurzame energie) te halen. Ondernemers lopen daarbij soms aan tegen hoge aanloopkosten. De subsidie Hernieuwbare Energietransitie (HER+) kan het verschil maken om juist in die fase ook lokale projecten door te laten gaan. De subsidieregeling HER+ is open tot en met 31 maart…

CO2-uitstoot fors gedaald dankzij toename gebruik biomassa

Urgenda-doel uitstoot broeikasgassen in 2020 gehaald De uitstoot uit kolencentrales is in 2020 jaar gehalveerd, als gevolg van een sterke daling van het gebruik van steenkool. Tegelijkertijd is het aandeel van biomassa in de energiesector sterk toegenomen (130 procent) bleek uit cijfers van de Nederlandse Emissie Autoriteit. De uitstootdaling komt voor een deel door corona.…

Antwoord van minister Jetten (Klimaat en Energie) op vragen over het bericht ‘Weer meer CO2-uitstoot veroorzaakt door biomassa’

Antwoord van minister Jetten (Klimaat en Energie), mede namens de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (ontvangen 7 februari 2022) Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2021-2022, nr. 1363 1 Deelt u de mening dat het onacceptabel is dat de CO2-uitstoot door biomassa met 16 procent is toegenomen in 2020? [1] Antwoord Net als uw Kamer kijkt…

Klimaatvraagstuk belangrijk onderdeel regeerakkoord: minimaal 55 procent CO2-reductie in 2030

Vandaag presenteren de vier coalitiepartijen hun regeerakkoord. De kern van het regeerakkoord is: perspectief bieden door het aanpakken van de grote vraagstukken van dit decennium. Zoals de toekomst van de landbouw, de problemen op de woningmarkt en de ondermijning van de democratische rechtsstaat. En natuurlijk de aanpak van het klimaatvraagstuk. In het regeerakkoord zijn onder…

Duurzame projecten lopen geld mis door ‘onnodige’ subsidies voor CO2-opslag

De nationale subsidiepot voor duurzame energieprojecten wordt dit jaar waarschijnlijk grotendeels geclaimd door projecten voor CO2-opslag onder de Noordzee. Maar door de hoge CO2-prijs hebben ze die subsidie momenteel helemaal niet nodig, terwijl andere projecten buiten de boot vallen, zeggen experts tegen NU.nl. Er werd dit jaar voor in totaal 12 miljard euro aan subsidies aangevraagd via…