Helpen het Europese bos en haar brandhout Europa de winter door?

Hoe komen we de winter door met de dreigende gascrisis in aantocht? De Europese Commissie wil dat Europese landen zo snel mogelijk minder gas gaan gebruiken. Naast andere maatregelen wordt ook gekeken naar een all-time energiereserve die beschikbaar is in landelijke gebieden van Europa: hout. Momenteel is daar een verbazingwekkend grote groeiende houtvoorraad van 26…

Prof Michael Obersteiner: 1,5 graad is ondenkbaar zonder biomassa

Volgens vooraanstaande milieuwetenschapper Michael Obersteiner, directeur van het Environmental Change Institute aan de Universiteit van Oxford, is het wereldwijde doel om 1,5 graad te bereiken ondenkbaar zonder biomassa. Tijdens het mediapartnerschapsevenement van de World Bioenergy Association met Euractiv, legt professor Michael Obersteiner van de Universiteit van Oxford, een mede-onderzoeker voor de IPCC-rapporten over klimaatverandering, uit…

Petitie wetenschappers gericht aan Europees Parlement

Op 14 juli 2021 heeft de Europese Commissie een nieuw klimaatpakket gepresenteerd in het kader van de Europese Green Deal, waarin de richtlijn hernieuwbare energie (RED), de bosstrategie voor 2030 en de EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030 zijn opgenomen. Deze nieuwe regelgeving heeft gevolgen voor bossen en de houtindustrie . In het verleden was duurzaam bosbeheer met als…

Nieuw bioplastic valt uiteen in recyclebare componenten

De samenleving van vandaag zou niet kunnen bestaan ​​zonder plastic, van goedkope massaproducten tot gespecialiseerde hightechmaterialen. Het gebruik van kunststoffen heeft echter ook nadelen. Deze omvatten het verbruik van fossiele brandstoffen en de toenemende hoeveelheden afval. Het maken van hoogwaardige kunststoffen uit biomassa die kan worden afgebroken tot herbruikbare componenten zou een nieuwe strategie kunnen zijn om deze…

Duurzaamheid van bio-based waardeketen wordt sterk bepaald door landgebruik

Ivan Camilo Vera Concha onderzocht de duurzaamheidsbeoordelingen van bestaande en nieuwe bio-based waardeketens in bio-based materialen, elektriciteit en geavanceerde brandstoffen, onder contextspecifieke omstandigheden. Hij stelt vast met name de impact die het heeft op het landgebruik van belang is bij de boordeling. Vrijdag 8 juli promoveerde hij aan de Universiteit Utrecht. Biomassa voor de productie…

Nieuw PET-achtig plastic direct gemaakt van afvalbiomassa

Het wordt steeds duidelijker dat zowel het afstoten van fossiele brandstoffen als het vermijden van de ophoping van plastic in het milieu essentieel zijn om de uitdagingen van klimaatverandering aan te gaan. Daartoe worden aanzienlijke inspanningen geleverd om afbreekbare of recyclebare polymeren te ontwikkelen die gemaakt zijn van niet-eetbaar plantaardig materiaal, aangeduid als “lignocellulose-biomassa”. Het produceren…

IPCC-wetenschapper: Europa kan biomassaproductie ‘verdrievoudigen’ en tegelijkertijd zijn groene doelen versterken

De Europese Unie zou de hoeveelheid biomassa die de komende decennia op duurzame basis wordt geproduceerd, kunnen ‘verdrievoudigen’ en tegelijkertijd helpen om land te herstellen dat is aangetast door industriële vervuiling, slechte landbouw, erosie en klimaatverandering, zegt André Faaij. André Faaij is Director of Science bij de unit Energietransitie van TNO, de Nederlandse onafhankelijke onderzoeksorganisatie.…

Biomassagebruik in een circulaire bio-economie

Overheden moeten proactief beleid ontwikkelen om de ontwikkeling van een circulaire bio-economie te ondersteunen en te versnellen en het onderzoek hiernaar te versterken. Dat stelt een internationale onderzoeksgroep in een recent artikel in het tijdschrift Frontiers in Energy Research. De groep presenteert daarin een raamwerk voor een circulaire bioeconomie, die biomassa niet alleen gebruikt voor…

IPCC rapport: ‘Het bewijs is duidelijk: het is nu tijd voor actie. Tegen 2030 kunnen we de uitstoot halveren.’

GENEVE, 4 april – In 2010-2019 was de gemiddelde jaarlijkse wereldwijde uitstoot van broeikasgassen op het hoogste niveau in de menselijke geschiedenis, maar het groeitempo is vertraagd. Zonder onmiddellijke en diepgaande emissiereducties in alle sectoren, is het beperken van de opwarming van de aarde tot 1,5°C onhaalbaar. Er is echter steeds meer bewijs voor klimaatactie,…