BioBTX krijgt €2,8 JTF-geld voor groene chemie uit biomassa en afvalplastics

Het Groningse BioBTX, TU Eindhoven en de Rijksoverheid Groningen hebben met hulp van ASQA Subsidies een subsidie ontvangen van €2,8 miljoen van het Just Transition Fund (JTF). Het Just Transition Fund (JTF) heeft onlangs financiële steun toegekend voor een ambitieus project met betrekking tot duurzame technologie in Nederland. Deze subsidie is bestemd voor de implementatie…

Biobased bouwen: duurzaam en kostenbesparend

Met een inspirerende afstudeerpitch weet Melissa Luwema, oud-student bouwkunde aan de Vlissingse HZ University of Applied Sciences, het publiek te overtuigen van de toekomst van biobased bouwen. Haar praktijkonderzoek naar duurzame én kostenbesparende biobased oplossingen levert haar een regionale aanmoedigingsprijs op. Deze zomer is ze afgestudeerd – en wil gemeenten en instanties adviseren over biobased.…

Nieuwe bouwcultuur meer dan andere materialen en productieprocessen

Op vrijdag 7 juli wonnen de architectenbureaus Studio Nauta & Mulder Zonderland de ontwerpprijsvraag ‘Biobased en natuurinclusief bouwen op de Nieuwe Veemarkt in Zwolle’. De jury noemde het in haar juryrapport ‘een integraal en uitgebalanceerd plan, dat weloverwogen aandacht geeft aan elk van de vele uitdagingen waar de Veemarkt voor staat’. Wethouder Gerdien Rots van…

Meer vakmensen opleiden voor de energietransitie

Een nieuw grensregio project dat jongeren en volwassenen gaat werven, opleiden, omscholen en bijscholen voor beroepen om de energietransitie mogelijk te maken is gestart. Avans Hogeschool is de komende 3 jaar penvoerder van het project Energie(k) Onderwijs dat vanuit het Interreg programma Vlaanderen Nederland wordt uitgevoerd met subsidie van het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling…

Staatbosbeheer, IBI2 en BAM Wonen presenteren 100% Biobased plaatmateriaal uit reststromen hout

Een primeur op Provada. BAM Wonen, Staatsbosbeheer en IBI2 presenteren het eerste 100% biobased en gerecycled plaatmateriaal. Eerder werd de overeenkomst getekend voor de gezamenlijke productie, bewerking en verwerking. Reststromen hout uit de Nederlandse bossen, de bouwplaatsen van BAM en de zaagloodsen van de TABS Groep worden in deze bijzondere samenwerking verwerkt tot biobased spaanplaten…

Uniper wil innovatieve syngas centrale op Chemelot realiseren

Op Chemelot wil Uniper een fabriek ontwikkelen voor de productie van syngas. Dit duurzame gas kan aardgas vervangen in chemische productieprocessen. Via een schaalbaar proces wordt biomassa getorrificeerd en vervolgens omgezet in syngas. Dit proces produceert biogeen CO2, dat wordt gebruikt om duurzame chemicaliën te produceren. Hierdoor wordt syngas een belangrijk element in de groene…

Vier verschillende zeewierondernemers winnen de Seaweed Innovation Challenge

Vier internationale startups hebben de Seaweed Innovation Challenge gewonnen door hun op zeewier gebaseerde voedsel- en verpakkingsinnovaties te presenteren. De pitch wedstrijd, die donderdag 8 juni plaatsvond in de Oude Kerk in Scheveningen, was onderdeel van de eerste editie van North Sea Seaweed, een evenement van de brancheorganisatie van zeewier North Sea Farmers. De winnaars…

SPIE en C-Green gaan samenwerken bij realisatie unieke modulaire fabriek voor biobrandstof

SPIE Nederland werkt mee aan de eerste Nederlandse modulaire fabriek die rioolslib omzet in biobrandstof. Tijdens Maintenance NEXT, dé technologie- en onderhoudsbeurs van de Benelux, hebben SPIE en C-Green zojuist hun handtekening gezet onder een samenwerkingsovereenkomst om mogelijk zo’n fabriek te realiseren. De innovatieve installatie – ontwikkeld door C-Green – zet natte biomassa (slib) op…