Het versnellen van de inzet van biobrandstoffen is van cruciaal belang om de mondiale transportsector koolstofvrij te maken

Er zijn grote uitdagingen om in 2050 een klimaatneutrale samenleving te bereiken, zoals verwoord in de Net Zero by 2050-routekaart van het IEA. Van de verschillende sectoren blijkt de transportsector een zeer moeilijke sector te zijn om koolstofarm te maken. Het houdt in dat we afstand nemen van de gevestigde fossiele brandstoffen door middel van elektrificatie en…

“Het wordt nog een hele klus om de transitie te maken”

In Nederland werken veel mensen met passie met biomassa als grondstof. Ze werken aan innovaties, verbeteren (productie)processen of maken beleid voor een fossielvrije toekomst. We hebben een reeks gesprekken gevoerd met mensen die werken bij bedrijven waar biogrondstoffen centraal staan. Wij belichten in deze miniserie wat hun drijfveren zijn om te werken aan de transitie…

Duurzame biomassatoeleveringsketens voor internationale markten

Het rapport van IEA Bioenergy is uitgebracht in het kader van het project ‘Beoordeling van successen en geleerde lessen voor de inzet van biobrandstoffen’. Kosteneffectieve, betrouwbare en duurzame toeleveringsketens voor grondstoffen zijn cruciaal voor een succesvolle ontwikkeling van geavanceerde biobrandstoffen . Geavanceerde biobrandstoffen zullen zich ontwikkelen op een steeds meer geïnternationaliseerde markt met betrekking tot…

Meer subsidiemogelijkheden voor demonstreren energie-innovaties

Een nieuwe aanvraagronde van de subsidie Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) zet de deur open voor ondernemers die vernieuwende technologie binnen hun bedrijf willen toepassen (demonstreren) voor een lagere CO2-uitstoot. Zij kunnen nu ook subsidie aanvragen voor demonstraties die zich focussen op het gebruik, transport en opslag van CO2, projecten rondom biobrandstoffen en opslag van…

Verlaten gebieden nieuw leven inblazen en bossen duurzaam beheren voor klimaatbestendigheid

Bioenergy Europe 2023 Statistical Report Biomass Supply en de Policy Brief, dat vorige week is gepubliceerd, presenteert de stand van zaken op het gebied van bosbeheer en biomassagrondstoffen in de Europese Unie. De Europese bossen blijven groeien, terwijl bijna 15% van het totale landgebruik in de EU ongebruikt en/of verlaten is. Ongebruikte en verlaten gronden…