Kunststoffen en duurzaamheid: circulariteit en groen zijn nodig

Ons steeds toenemende gebruik van kunststoffen leidt tot groeiende bezorgdheid over het milieu, vooral met betrekking tot het gebruik van fossiele hulpbronnen en de uitstoot van broeikasgassen. In zijn proefschrift laat Paul Stegmann van Copernicus zien dat we onze recyclinginspanningen drastisch moeten verbeteren en moeten overstappen van fossiele naar biogene grondstoffen, willen plastics passen in een…

Houtige biomassa: een duurzame oplossing voor de Europese energiecrisis

40+ bedrijven en organisaties roepen het Europees Parlement op om efficiënt en circulair gebruik van houtachtige biomassareststromen mogelijk te maken. Verwarming is goed voor 50% van de energievraag in de EU en 42% daarvan wordt geleverd door aardgas. De huidige energiecrisis heeft geleid tot enorme stijgingen van de energieprijzen en heeft de kwetsbaarheden blootgelegd die…

Hout als biogrondstof

Al eeuwenlang wordt hout toegepast als grondstof. Hout is duurzaam, betrouwbaar en milieuvriendelijk. Hout wordt voor verschillende doelen gebruikt: PapierproductiePapier wordt van origine gemaakt van vezels uit hout van bomen. HoutbewerkingHout is zeer geschikt voor het maken van allerlei meubels en in de constructie van huizen (bijv. kozijnen en dakconstructies) BrandstofSchors en zaagsel (wat vrijkomt…

Biomassa economie helpt inflatie te stabiliseren

De wereld is niet meer dezelfde als een jaar geleden. Door een reeks onverwachte calamiteiten dreigen de doelstellingen om de wereldeconomie koolstofvrij te maken en de verplichtingen van Parijs 2050 na te komen aanzienlijk te ontsporen. Dit is echter niet de tijd om stil te zitten, waarschuwt Kyriakos Maniatis, Coördinator van de EUBCE Industry Track.…

Biomassa kan in 2050 in groot deel van energievraag in Europese Unie voorzien

Biomassa kan in 2050 in 35% tot 60% van de finale energievraag in de Europese Unie voorzien. Daarbij zou dan een deel worden geleverd uit nieuwe bio-energieplantages. Die conclusie trekt onderzoeker Tjerk Lap. Vandaag, dinsdag 8 november, hoopt hij te promoveren aan de Rijksuniversiteit Groningen. Biomassa kan een belangrijke bijdrage leveren aan de reductie van…

Meer dan 550 wetenschappers pleiten voor klimaatslim bosbeheer

Meer dan 550 wetenschappers hebben een brief aan de Europese Commissie ondertekend waarin ze worden gewaarschuwd voor de verslechterende toestand van de Europese bossen en waarin wordt opgeroepen tot klimaatslimme bosbouw – waaronder houtoogst voor bio-energie – om hun veerkracht tegen de opwarming van de aarde te versterken. Bossen spelen een essentiële rol in ons…

EU-functionaris: Verdere inspanningen nodig om ‘ecologische grenzen’ van biomassa aan te pakken

De vraag naar biomassa zal naar verwachting de komende jaren alleen maar groeien, of het nu gaat om biomaterialen of bio-energie, terwijl er maar een beperkte hoeveelheid biomassa is die duurzaam kan worden geproduceerd, zegt John Bell, die wijst op een dreigende ‘beschikbaarheidskloof’. John Bell is directeur ‘Healthy Planet’ bij DG Onderzoek & Innovatie van…

Duitse regering presenteert kernpunten voor een nationale biomassastrategie

De Duitse overheid legt de basis voor duurzaam gebruik van biomassa uit bosbouw, landbouw en afvalbeheer. Daartoe hebben het ministerie van Economie en Klimaatbescherming, het ministerie van Landbouw en het ministerie van Milieu op 6 oktober belangrijke punten gepresenteerd om te zorgen voor een duurzame productie en gebruik van biomassa in Duitsland die consequent is…

Hoe kan een afgedankte kolencentrale worden hergebruikt?

In Nijmegen is begin oktober een oude kolencentrale opgeblazen. Is er geen andere mogelijkheid voor afgedankte kolencentrales, zoals ze ombouwen tot biomassacentrale? De aangekondigde sluiting van soms nog splinternieuwe kolencentrales komt over als enorme kapitaalvernietiging. Kan dat niet anders? Kunnen we kolencentrales een andere bestemming geven? Bijvoorbeeld door ze geen kolen, maar biomassa te laten…