Position Paper – “The role of biogas and biomethane in pathways to net zero”

De rol van biogas en biomethaan in trajecten naar net zero Biogas wordt geproduceerd als het belangrijkste product van anaerobe vergisting (AD) van natte biomassa. Biogas kan lokaal worden ingezet voor warmtedoeleinden of voor stroom- en warmteproductie (WKK); als alternatief kan biogas worden opgewaardeerd tot biomethaan ter vervanging van aardgas. Als zodanig is het een…

Nieuwe studie bevestigt: bio-energie uit bosresten heeft een aanzienlijk positief effect op de beperking van de klimaatverandering

De voorlopige resultaten van een recente studie laten zien dat het gebruik van bosresten voor bio-energie tot 2050 een positief klimaateffect zal hebben. Het rapport houdt er rekening mee dat deze reststoffen anders in de bossen achterblijven en vergaan. Rekening houdend met het verval, blijkt dat bio-energie uit bosresten niet alleen koolstofneutraal is, maar ook…

Nieuwsbrief Biomassafeiten

Met enige trots is de eerste nieuwsbrief van Biomassafeiten vandaag verstuurd. In de afgelopen jaren heeft deze campagne zich ingezet om de mooie en bijzondere kanten van biomassa te laten zien. Er zijn veel bedrijven en instanties actief bezig met biomassa en we gebruiken het eigenlijk overal voor. Biomassa zit dan ook in bijna alle…

Drenthe trekt portemonnee voor biogas-hub in Koekange

Energiecoöperatie Groengas Koekange Echten krijgt een subsidie van 123.500 euro van de provincie Drenthe. Dat geld is bedoeld voor een zogeheten biogas-hub met monomestvergisters. Het biogas wordt via een nog aan te leggen biogasleiding naar een centraal punt gebracht, waar het wordt opgewerkt naar groen gas. Om de stikstofemissie terug te brengen, gaan melkveehouders hun stallen aanpassen.…

IEA Bioenergy publiceert casestudies naar op vergassing gebaseerde bioraffinaderijen

IEA Bioenergy Task42 (Biorefining in the Circular Economy) heeft tot doel de commercialisering en marktontwikkeling van bioraffinagesystemen en de bijbehorende technologieën te verbeteren, rekening houdend met ecologische, sociale en economische aspecten. Geïntegreerde beoordeling (technische, economische en milieu- TEE-beoordeling) van geïntegreerde bioraffinaderijen wordt uitgevoerd om kwantitatieve, wetenschappelijk verantwoorde en begrijpelijke gegevens te verstrekken over de technische,…

Europese bossen steeds meer onder druk door klimaatgerelateerde verstoringen

De Europese bossen worden steeds meer aangetast door natuurlijke verstoringen, zo blijkt uit een nieuwe observatiestudie. Een internationaal team van bosbouwwetenschappers van Wageningen University & Research (WUR), het European Forest Institute (EFI) en 19 andere onderzoeksorganisaties uit heel Europa onderzocht bosverstoringen in Europa in de afgelopen 70 jaar en rapporteerde een statistisch significante stijgende trend…