De bio-energiesector is klaar voor de klimaatdoelstellingen voor 2040

Bioenergy Europe verwelkomt van harte de mededeling van de Europese Commissie over de klimaatdoelstellingen voor 2040. Een reductie van de uitstoot van broeikasgassen met 90% is het juiste antwoord op de steeds groter wordende dreiging van klimaatverandering en de bio-energiesector is klaar om een ​​stap verder te gaan en bij te dragen aan de verwezenlijking…

Europese Unie ambieert 90% minder broeikasgassen tegen 2040

De Europese Commissie stippelt de route uit om de doelstelling te bereiken om de Europese Unie tegen 2050 klimaatneutraal te maken. Het beveelt een nettoreductie van de broeikasgasemissies van 90% aan tegen 2040 vergeleken met het niveau van 1990, wat in overeenstemming is met recent wetenschappelijk advies en de verplichtingen van de EU in het kader van de Overeenkomst…

Open brief: een oproep voor duidelijke regels en stimulansen in de Green Claims-richtlijn van de EU

De CDR-sector vraagt ​​dat de Green Claims-richtlijn de rol erkent van klimaatclaims bij het stimuleren van investeringen in permanente en zeer integere koolstofverwijdering, zolang dit de absolute emissiereductiedoelstelling van een bedrijf niet belemmert of vermindert. Het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen blijft de meest directe en effectieve manier om de klimaatverandering te vertragen en…

Klimaat- en Energiekieskompas is gestart

Sinds deze week  staat het Klimaat- en Energiekieskompas online: klimaat-energie.kieskompas.nl Door 27 stellingen over klimaat en energie in te vullen, komen kiezers erachter hoe hun eigen opinies zich verhouden tot de posities van politieke partijen. Voorzitter van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) Olof van der Gaag, initiatiefnemers van het Klimaat- en Energiekieskompas: “Klimaat en…

Benut de kracht van bio-economie voor de groene transitie van de EU

Het Bio-based Industries Consortium (BIC) heeft voor het eerst een Trendrapport gepubliceerd over hoe Europa het volledige potentieel van de bioeconomie kan benutten, zodat deze beter kan bijdragen aan de groene transitie van de EU. In 2012 bewonderde de wereld Europa als mondiale koploper bij het lanceren van de EU-strategie voor de bio-economie. Tegenwoordig kijken…

Banen in hernieuwbare energiebronnen zijn de afgelopen tien jaar bijna verdubbeld

De werkgelegenheid groeit ondanks crises en uitdagingen, en het toenemende gebruik van industriebeleid kan meer gelokaliseerde toeleveringsketens creëren, zo blijkt uit een nieuw rapport. Abu Dhabi, Verenigde Arabische Emiraten / Genève, Zwitserland, 28 september 2023 – De wereldwijde werkgelegenheid in hernieuwbare energie bereikte in 2022 13,7 miljoen, een stijging van één miljoen sinds 2021 en een…

Europese Commissie zet in op biobrandstoffen voor de luchtvaart

De Europese Commissie (EC) heeft deze week haar beleid gepubliceerd over hoe de Europese luchtvaartsector haar milieu- en klimaatdoelstellingen moet bereiken. Het Europees Parlement keurde dit beleid afgelopen woensdag goed als onderdeel van de bredere Green Deal van voormalig Eurocommissaris Frans Timmermans. Eerder dit jaar heeft de Europese Unie een overeenkomst gesloten om het gebruik…