IPCC rapport: ‘Het bewijs is duidelijk: het is nu tijd voor actie. Tegen 2030 kunnen we de uitstoot halveren.’

GENEVE, 4 april – In 2010-2019 was de gemiddelde jaarlijkse wereldwijde uitstoot van broeikasgassen op het hoogste niveau in de menselijke geschiedenis, maar het groeitempo is vertraagd. Zonder onmiddellijke en diepgaande emissiereducties in alle sectoren, is het beperken van de opwarming van de aarde tot 1,5°C onhaalbaar. Er is echter steeds meer bewijs voor klimaatactie,…

Urgenda-doel vorig jaar niet gehaald

Het Urgenda-doel is vorig jaar niet gehaald: uitstoot broeikasgassen is juist gestegen. De Nederlandse uitstoot van broeikasgassen is vorig jaar met ruim 2 procent gestegen ten opzichte van 2020. Het zogeheten ‘Urgenda-doel’, van minimaal 25 procent reductie ten opzichte van 1990, is daardoor niet gehaald, blijkt uit voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de…

Lokaal minder CO2-uitstoot met subsidie HER+

Vernieuwende projecten die leiden tot minder CO2-uitstoot zijn hard nodig om de energietransitie (overgang naar duurzame energie) te halen. Ondernemers lopen daarbij soms aan tegen hoge aanloopkosten. De subsidie Hernieuwbare Energietransitie (HER+) kan het verschil maken om juist in die fase ook lokale projecten door te laten gaan. De subsidieregeling HER+ is open tot en met 31 maart…

Focus op duurzaam belemmert klimaataanpak

Auteur: Sible Schöne De focus op een duurzame energievoorziening belemmert de effectieve aanpak van het klimaatprobleem, meent Sible Schöne. “We maken Nederland klaar voor de toekomst – klimaatneutraal, fossielvrij en circulair – met een schone energievoorziening en groene industriepolitiek.” Zo luidt de openingszin van de klimaatparagraaf van het regeerakkoord. De zin illustreert dat er brede…

CO2-uitstoot fors gedaald dankzij toename gebruik biomassa

Urgenda-doel uitstoot broeikasgassen in 2020 gehaald De uitstoot uit kolencentrales is in 2020 jaar gehalveerd, als gevolg van een sterke daling van het gebruik van steenkool. Tegelijkertijd is het aandeel van biomassa in de energiesector sterk toegenomen (130 procent) bleek uit cijfers van de Nederlandse Emissie Autoriteit. De uitstootdaling komt voor een deel door corona.…

Klimaatvraagstuk belangrijk onderdeel regeerakkoord: minimaal 55 procent CO2-reductie in 2030

Vandaag presenteren de vier coalitiepartijen hun regeerakkoord. De kern van het regeerakkoord is: perspectief bieden door het aanpakken van de grote vraagstukken van dit decennium. Zoals de toekomst van de landbouw, de problemen op de woningmarkt en de ondermijning van de democratische rechtsstaat. En natuurlijk de aanpak van het klimaatvraagstuk. In het regeerakkoord zijn onder…

Klimaatdoel 2030 vereist voortvarende uitvoering van bestaand én nieuw beleid

De broeikasgasuitstoot in Nederland daalt naar verwachting met 38-48 procent in 2030 ten opzichte van 1990, uitgaande van het vastgestelde en voorgenomen beleid. Daarmee is het kabinetsdoel om in 2030 49 procent minder uit te stoten dan in 1990 nog niet in zicht. Recente plannen, onder meer uit de Miljoenennota, kunnen bijdragen aan verdere reductie…

IEA roept op sneller te stoppen met kolen om klimaatdoelen te halen

Landen moeten sneller stoppen met het gebruik van kolen, anders worden klimaatdoelen niet gehaald. Dat is de conclusie van het internationaal energieagentschap IEA dinsdag. Het terugdringen van de wereldwijde uitstoot van kooldioxide (CO2) tot netto nul in 2050 is noodzakelijk om de stijging van de gemiddelde temperatuur op aarde op lange termijn tot 1,5 °C te…