WBA nodigt uit tot betrokkenheid bij de duurzaamheid van biomassa

De World Bioenergy Association (WBA) nodigt belanghebbenden uit de internationale bio-energiesector uit om samen te komen om best practices op het gebied van duurzaamheid te bespreken en heeft een paper gepubliceerd waarin de Glasgow Declaration on Sustainable Bioenergy en de belangrijkste duurzaamheidskwesties worden onderzocht. Het nieuwe document, “Transparency, trust and best practice of Responsible biomass…

Bioenergy Europe steunt het voorlopige akkoord over RED door EU-besluitvormers

Bioenergy Europe verwelkomt het resultaat van de trialoogonderhandelingen over de richtlijn hernieuwbare energie (RED) voor het behalen van de klimaatdoelstellingen van de EU. Ze betreuren echter de al te ingewikkelde formulering van sommige bepalingen, die het decarbonisatieproces van de EU kunnen belemmeren en de marktdeelnemers kunnen destabiliseren. 30 Maart hebben de EU-wetgevers overeenstemming bereikt over…

Tussen meningen en realiteit over bio-energie

Feiten versus meningen – twijfelachtige beweringen van de ICIJ (International Consortium of Investigative Journalists) In de berichtgeving over bio-energie die ICIJ begin maart publiceerde, werden in verschillende artikelen feiten tegenover meningen geplaatst, waardoor de indruk werd gewekt dat meningen en subjectieve interpretaties het publieke debat domineren. Dergelijke emotionele berichtgevingen van het gebruik van bio-energie zijn…

Grondstofvoetafdruk van consumptie gedaald tot 7 duizend kilo per persoon

Sinds 2010 is de zogeheten grondstofvoetafdruk van de Nederlandse consumptie meer dan 30 procent afgenomen. In 2020 werd per inwoner gemiddeld ruim 7 duizend kilo grondstoffen gewonnen om te voorzien in de Nederlandse consumptiebehoefte. In 2010 was dit nog 11 duizend kilo. De grondstofvoetafdruk van Nederlandse consumptie ligt voor zo’n 90 procent in het buitenland.…

Hoe bio-energie bijdraagt ​​aan een duurzame toekomst

IEA Bioenergy presenteert de nieuwste Bioenergy Review, een beoordelingsrapport over de wereldwijde status van bio-energie. Bio-energie is vandaag de dag de grootste bron van hernieuwbare energie en vertegenwoordigt ongeveer 10% van de wereldwijde energievoorziening. Onderdeel daarvan is het ‘traditionele’ gebruik van biomassa in inefficiënte en sterk vervuilende apparaten of open vuren, dat zo snel mogelijk…

Nieuwe studie bevestigt: bio-energie uit bosresten heeft een aanzienlijk positief effect op de beperking van de klimaatverandering

De voorlopige resultaten van een recente studie laten zien dat het gebruik van bosresten voor bio-energie tot 2050 een positief klimaateffect zal hebben. Het rapport houdt er rekening mee dat deze reststoffen anders in de bossen achterblijven en vergaan. Rekening houdend met het verval, blijkt dat bio-energie uit bosresten niet alleen koolstofneutraal is, maar ook…

Expertteam: ‘CO2-neutraal energiesysteem moet al in 2040 gerealiseerd zijn’

Nederland wil uiterlijk in 2050 klimaatneutraal zijn. Om de weg daarnaartoe uit te denken heeft Rob Jetten, minister voor Klimaat en Energie, het Expertteam Energiesysteem 2050 in het leven geroepen. Komend voorjaar komt het expertteam met het Nationale Plan Energiesysteem 2050, waarin het schetst hoe de economie en maatschappij er in 2050 uit kunnen zien…

Mestverwaardingsinstallatie van Twence officieel geopend

Vrijdag 7 oktober is de mestverwaardingsinstallatie van Twence officieel geopend. Een deel van het regionale varkensmestoverschot wordt hier verwerkt tot nieuwe grondstoffen en energie. 100% kringlooplandbouw dus. Hiermee levert Twence een belangrijke bijdrage aan een toekomstbestendige landbouw, het oplossen van het stikstofprobleem en de reductie van CO2. Zo helpt Twence de circulaire economie en energietransitie…