Hoe bio-energie bijdraagt ​​aan een duurzame toekomst

IEA Bioenergy presenteert de nieuwste Bioenergy Review, een beoordelingsrapport over de wereldwijde status van bio-energie. Bio-energie is vandaag de dag de grootste bron van hernieuwbare energie en vertegenwoordigt ongeveer 10% van de wereldwijde energievoorziening. Onderdeel daarvan is het ‘traditionele’ gebruik van biomassa in inefficiënte en sterk vervuilende apparaten of open vuren, dat zo snel mogelijk…

Nieuwe studie bevestigt: bio-energie uit bosresten heeft een aanzienlijk positief effect op de beperking van de klimaatverandering

De voorlopige resultaten van een recente studie laten zien dat het gebruik van bosresten voor bio-energie tot 2050 een positief klimaateffect zal hebben. Het rapport houdt er rekening mee dat deze reststoffen anders in de bossen achterblijven en vergaan. Rekening houdend met het verval, blijkt dat bio-energie uit bosresten niet alleen koolstofneutraal is, maar ook…

Expertteam: ‘CO2-neutraal energiesysteem moet al in 2040 gerealiseerd zijn’

Nederland wil uiterlijk in 2050 klimaatneutraal zijn. Om de weg daarnaartoe uit te denken heeft Rob Jetten, minister voor Klimaat en Energie, het Expertteam Energiesysteem 2050 in het leven geroepen. Komend voorjaar komt het expertteam met het Nationale Plan Energiesysteem 2050, waarin het schetst hoe de economie en maatschappij er in 2050 uit kunnen zien…

Mestverwaardingsinstallatie van Twence officieel geopend

Vrijdag 7 oktober is de mestverwaardingsinstallatie van Twence officieel geopend. Een deel van het regionale varkensmestoverschot wordt hier verwerkt tot nieuwe grondstoffen en energie. 100% kringlooplandbouw dus. Hiermee levert Twence een belangrijke bijdrage aan een toekomstbestendige landbouw, het oplossen van het stikstofprobleem en de reductie van CO2. Zo helpt Twence de circulaire economie en energietransitie…

Groen gas in buitengebied goedkoopste alternatief voor aardgas

In buitengebieden is groen gas het goedkoopste alternatief voor aardgas. Dat concludeert CE Delft in een nieuw onderzoeksrapport. In een gerelateerde studie van Ecorys komt bovendien naar voren dat veel inwoners positief staan tegenover groen gas. Er is één probleem: momenteel is er een tekort aan het duurzame gas. Nederland gaat van het aardgas af. Zoveel…

Overheden en industrie bevestigen de toekomst van biogebaseerde brandstoffen, chemicaliën en materialen

De regering en leden van de industrie van het Biofuture Platform Initiative and Campaign kondigden de publicatie aan van hun Biofuture-verklaring waarin de essentiële rol van biogebaseerde brandstoffen, chemicaliën en materialen wordt bevestigd. De regering en de industrieleden van het Biofuture Platform Initiative and Campaign kondigden de publicatie van hun Biofuture Statement aan, waarin de…

REDIII-adoptie welkom, maar “primaire houtachtige biomassa” geeft aanleiding tot bezorgdheid

In reactie op de stemming van het Europees Parlement zegt Bioenergy Europe dat het de goedkeuring van de herziening van de richtlijn hernieuwbare energie (REDIII) door het Europees Parlement verwelkomt. De nieuwe definitie van “primaire houtachtige biomassa” roept echter nog steeds enige bezorgdheid op. Op 14 september 2002 nam het Europees Parlement zijn standpunt in…

Europees Parlement zal primaire houtachtige biomassa blijven erkennen als hernieuwbare energiebron

Het Europees Parlement heeft gisteren (14 september) zijn standpunt ingenomen over twee belangrijke dossiers voor de bio-energiesector: de richtlijn energie-efficiëntie (EED) en de richtlijn hernieuwbare energie (RED). Primaire houtachtige biomassa is een essentiële hernieuwbare energiebron om te voldoen aan de ambitie van het EU-parlement om hernieuwbare energie tegen 2030 te verhogen tot 45 procent, en…