Open brief: een oproep voor duidelijke regels en stimulansen in de Green Claims-richtlijn van de EU

De CDR-sector vraagt ​​dat de Green Claims-richtlijn de rol erkent van klimaatclaims bij het stimuleren van investeringen in permanente en zeer integere koolstofverwijdering, zolang dit de absolute emissiereductiedoelstelling van een bedrijf niet belemmert of vermindert. Het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen blijft de meest directe en effectieve manier om de klimaatverandering te vertragen en…

Open Letter: A call for clear rules and incentives in the EU’s Green Claims Directive

The CDR sector asks that the Green Claims Directive recognises the role of climate claims to incentivise investment in permanent & high-integrity carbon removals, as long as this neither impedes nor reduces a company’s absolute emissions reduction target. Reducing greenhouse gas (GHG) emissions remains the most immediate and effective way of slowing climate change and…