Europese Unie ambieert 90% minder broeikasgassen tegen 2040

De Europese Commissie stippelt de route uit om de doelstelling te bereiken om de Europese Unie tegen 2050 klimaatneutraal te maken. Het beveelt een nettoreductie van de broeikasgasemissies van 90% aan tegen 2040 vergeleken met het niveau van 1990, wat in overeenstemming is met recent wetenschappelijk advies en de verplichtingen van de EU in het kader van de Overeenkomst…