Stop op subsidie nieuwe projecten biomassa zet ambities op het spel

Biomassa was één van de alternatieven voor fossiele brandstoffen. Het kabinet wil er versneld vanaf. Nieuwe subsidieaanvragen worden niet meer in behandeling genomen. Maar we willen ook van fossiele brandstoffen af. Voor het klimaat en voor onze energieonafhankelijkheid. Volgens critici komt dat nu in gevaar. RTL Z Nieuws had hierover een item: https://www.rtlnieuws.nl/economie/tv/video/5308175/biomassa-klimaat-veiligheid-gas-poetin

Overijssel gaat voor hernieuwbare energie met inzet van biomassa

De provincie Overijssel gaat weer geld steken in biomassa waarbij hout wordt verbrand. Financiering daarvan werd vorig jaar nog opgeschort, omdat niet kon worden gegarandeerd dat alleen duurzaam geteeld hout werd gebruikt. Maar eisen stellen blijkt niet te mogen. Volgens het provinciebestuur is biomassa ‘nodig’ voor de energietransitie en om de klimaatopgave te realiseren. Een…

IPCC rapport: ‘Het bewijs is duidelijk: het is nu tijd voor actie. Tegen 2030 kunnen we de uitstoot halveren.’

GENEVE, 4 april – In 2010-2019 was de gemiddelde jaarlijkse wereldwijde uitstoot van broeikasgassen op het hoogste niveau in de menselijke geschiedenis, maar het groeitempo is vertraagd. Zonder onmiddellijke en diepgaande emissiereducties in alle sectoren, is het beperken van de opwarming van de aarde tot 1,5°C onhaalbaar. Er is echter steeds meer bewijs voor klimaatactie,…

Lokaal minder CO2-uitstoot met subsidie HER+

Vernieuwende projecten die leiden tot minder CO2-uitstoot zijn hard nodig om de energietransitie (overgang naar duurzame energie) te halen. Ondernemers lopen daarbij soms aan tegen hoge aanloopkosten. De subsidie Hernieuwbare Energietransitie (HER+) kan het verschil maken om juist in die fase ook lokale projecten door te laten gaan. De subsidieregeling HER+ is open tot en met 31 maart…

Meer elektriciteit uit hernieuwbare bronnen, minder uit fossiele bronnen

De productie van elektriciteit is in 2021 vergeleken met een jaar eerder met 2,2 miljard kWh gedaald naar 117,9 miljard kWh. De elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen, zoals biomassa, zonne- en windenergie, steeg met 22 procent, terwijl de elektriciteitsproductie uit fossiele bronnen met 11 procent daalde. In 2021 kwam 33 procent van de totale elektriciteitsproductie uit…

Focus op duurzaam belemmert klimaataanpak

Auteur: Sible Schöne De focus op een duurzame energievoorziening belemmert de effectieve aanpak van het klimaatprobleem, meent Sible Schöne. “We maken Nederland klaar voor de toekomst – klimaatneutraal, fossielvrij en circulair – met een schone energievoorziening en groene industriepolitiek.” Zo luidt de openingszin van de klimaatparagraaf van het regeerakkoord. De zin illustreert dat er brede…