Feiten, geen fictie: Bio-energie uit hout draagt ​​bij aan de energiezekerheid van Europa en maakt deel uit van een duurzame energiemix

9 september Florence, IEA Bioenergy: In een reactie op de komende planetaire stemming in het Europees Parlement over de richtlijn hernieuwbare energie (RED III) volgende week, heeft Dr. Paul Bennett, voorzitter van het Uitvoerend Comité van IEA Bioenergy hetvolgende gezegd: Europa staat voor een streng winterseizoen door de Russische oorlog in Oekraïne en de vraag…

Position Paper: The State of the Revision of the Renewable Energy Directive

Na haar toezegging om tegen 2050 klimaatneutraliteit te bereiken, werkt de EU onvermoeibaar om te reageren op de klimaatcrisis waarmee de hele wereld wordt geconfronteerd. In dit verband hebben de Europese Raad en het Europees Parlement met enthousiasme gereageerd op het voorstel van de Europese Commissie om de richtlijn hernieuwbare energie (REDIII), een fundamenteel instrument…

Meer elektriciteit uit hernieuwbare bronnen en kolen, minder uit gas

De productie van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen is in het tweede kwartaal van 2022 vergeleken met een jaar eerder met 25 procent gestegen. De productie van elektriciteit uit kolen nam met 40 procent toe. Uit aardgas kwam tegelijkertijd 19 procent minder elektriciteit. De netto elektriciteitsproductie bedroeg in het tweede kwartaal 28,2 miljard kWh, 4,3 procent…

Port of Rotterdam: Een nieuw grondstoffen- en brandstoffensysteem

De transitie naar nieuwe grond- en brandstoffen is cruciaal voor een schone industrie en haven. Olie, aardgas en steenkool worden straks niet meer gebruikt als energiebron of grondstof. Circulair in 2050 Nederland heeft de ambitie om de komende 30 jaar een volledig CO2-neutrale energiehuishouding en een volledig circulaire industrie te realiseren. Het Havenbedrijf Rotterdam onderschrijft…

Koninklijke Grolsch produceert nu groen gas uit eigen afvalwater!

Bierbrouwer Grolsch heeft met succes het eerste groen gas geproduceerd uit eigen afvalwater. Op het terrein van de brouwerij is een groen gasinstallatie geplaatst die jaarlijks 1 miljoen Nm3 groen gas uit biogas gaat produceren. Dit komt overeen met het gasverbruik van ongeveer 700 Twentse huishoudens. Het groen gas, een duurzame vervanger van fossiel aardgas,…

Industriële energietransitie: energie én grondstoffen duurzaam maken

Voor het halen van de klimaatdoelen in 2050 is een grote rol weggelegd voor de industrie. Om die volledig duurzaam te maken zijn twee zaken onlosmakelijk met elkaar verbonden: gebruik van duurzame energie en hergebruik van grondstoffen. Met name de procesindustrie en de chemie staan voor de opgave in de toekomst nuttige producten te blijven…

GLOBAL CLEAN ENERGY ACTION FORUM CEM13/MI7 USA 2022

De wereldwijde transitie naar schone energie zal enorme kansen en voordelen opleveren voor onze gemeenschappen, werknemers en industrie. De vele soorten schone energie zullen van cruciaal belang zijn om ons te helpen uit de drievoudige wereldwijde crises van klimaatverandering, de COVID-19-pandemie en een crisis van energiezekerheid te komen waarbij we energie als wapen hebben gezien. De…

RWE wil kolencentrale in Eemshaven alsnog ‘vergroenen’ en CO2 afvangen

Energieconcern RWE wil de kolencentrale in de Eemshaven alsnog vergroenen. De kolencentrale mag nu weer meer stroom produceren nu er minder aardgas uit Rusland binnen komt. Omdat de kolencentrale nu tijdelijk toch weer op volle capaciteit mag draaien wil de directie met het kabinet praten over haar oude plannen om de centrale zo ‘groen’ en…