Master Materials & Energy Transition dit jaar van start bij Avans

De nieuwe masteropleiding Materials & Energy Transition (MET) van Avans Hogeschool lijkt in september 2024 van start te kunnen gaan. De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie heeft namelijk een voorgenomen positief besluit genomen. Dit houdt in dat studenten zich medio april officieel kunnen aanmelden via Studielink. Docent-onderzoekers Ad Breukel, Michiel Michels en Mertijn Weeda zitten in het team…

Prioriteiten voor de duurzaamheidscriteria van biomassatoeleveringsketens voor energie

Nieuw artikel gepubliceerd in de Journal of Cleaner Production, gebaseerd op een onderzoek uitgevoerd in het kader van IEA Bioenergy Task 43 (Biomass Supply). De duurzaamheid van de toeleveringsketens van biomassa is een controversieel onderwerp, vooral gezien hun belangrijke rol in de groeiende bio-economie. Het gebruik van biomassa, in zijn verschillende vormen, heeft gevolgen op…

Bio-energie landschap – Statistical Report 2023

Bioenergy Europe’s Landscape Statistical Report 2023 benadrukt de cruciale rol van bio-energie in het hernieuwbare landschap van de EU. Terwijl hernieuwbare energie veerkracht toont, blijven geïmporteerde fossiele brandstoffen een zorg, met risico’s voor de energiebeveiliging. Biomassa leidt als een duurzaam alternatief, met 10,2% van het energieverbruik van de EU. Het rapport pleit voor bio-energie om…

Het versnellen van de inzet van biobrandstoffen is van cruciaal belang om de mondiale transportsector koolstofvrij te maken

Er zijn grote uitdagingen om in 2050 een klimaatneutrale samenleving te bereiken, zoals verwoord in de Net Zero by 2050-routekaart van het IEA. Van de verschillende sectoren blijkt de transportsector een zeer moeilijke sector te zijn om koolstofarm te maken. Het houdt in dat we afstand nemen van de gevestigde fossiele brandstoffen door middel van elektrificatie en…

“Het wordt nog een hele klus om de transitie te maken”

In Nederland werken veel mensen met passie met biomassa als grondstof. Ze werken aan innovaties, verbeteren (productie)processen of maken beleid voor een fossielvrije toekomst. We hebben een reeks gesprekken gevoerd met mensen die werken bij bedrijven waar biogrondstoffen centraal staan. Wij belichten in deze miniserie wat hun drijfveren zijn om te werken aan de transitie…