Gezamenlijke verklaring van Turijn over duurzame biobrandstoffen voorgelegd aan G7

De gezamenlijke verklaring van Turijn over duurzame biobrandstoffen benadrukt de rol van duurzame biobrandstoffen bij het koolstofvrij maken van alle transportsectoren, het bevorderen van ecologische duurzaamheid, innovatie en het creëren van waarde voor gemeenschappen. De verklaring, ondertekend door meer dan 75 leiders uit de industrie, handelsverenigingen en R&D-organisaties, vestigt de aandacht op acties die de G7-landen kunnen…

Behandel groen gas ook fiscaal als duurzaam alternatief

De belasting op aardgas gaat omhoog. Het demissionaire kabinet legt met name grootverbruikers een forse energiebelasting op. In de Voorjaarsnota is een stijging van 22,4 procent aangekondigd voor de derde, vierde en vijfde schijf. In 2030 volgt een extra verhoging van 2,7 procent. Het zijn maatregelen die grootverbruikers moeten stimuleren om naar duurzame alternatieven voor aardgas te zoeken. Waterstof bijvoorbeeld, waarvoor een apart verlaagd tarief wordt gehanteerd.

De EU-gebouwenrichtlijn zal aandringen op duurzamere en efficiëntere verwarming

Op 12 april heeft de Raad van de Europese Unie de herziening van de Energy Performance of Buildings Directive (EPBD). aangenomen. Deze nieuwe versie van de wetgeving zal renovatie bevorderen en de vervanging van oude, inefficiënte ketels op fossiele brandstoffen door hernieuwbare energiebronnen ter plaatse, waaronder biomassa, aanmoedigen. Bioenergy Europe beschouwt de nieuwe EPBD als…

Hoeveel eisen wil je stellen aan het reddingsbootje wanneer het schip begint te zinken?

Hoeveel eisen wil je stellen aan het reddingsbootje wanneer het schip begint te zinken? Bij het recente politieke debat over bio-energie met CO2-opslag (BECCS) moest ik denken aan deze cartoon. De Partij voor de Dieren stelde voor om duurzame biomassa + CO2-opslag te verbieden voor elektriciteitsproductie. Gelukkig besloot de Tweede Kamer om geen gereedschap weg…

Jaarrapport Platform Groen Gas 2023

Het jaarverslag 2023 geeft een goed beeld van alle activiteiten en ontwikkelingen waar het Platform Groen Gas mee te maken kreeg afgelopen jaar. Zowel in algemene zin als per expertgroep. Het was een bewogen jaar met een aantal in het oog springende onderwerpen: een rekenfout in de SDE++-subsidie voor de categorie kleinschalige monomest-vergisting, onzekerheid over…

“De EU moet een sterke strategie hebben om fossiele brandstoffen geleidelijk af te schaffen”

18 Europese organisaties hebben een oproep tot actie uitgebracht waarin ze er bij de Europese Commissie en de lidstaten op aandringen om in het komende wetgevingsmandaat prioriteit te geven aan het koolstofvrij maken van verwarming en koeling. “Om de doelstelling voor 2040 te verwezenlijken moeten we hernieuwbare energiebronnen stimuleren en ons energiesysteem defossiliseren. De EU…