Jaarrapport Platform Groen Gas 2023

Het jaarverslag 2023 geeft een goed beeld van alle activiteiten en ontwikkelingen waar het Platform Groen Gas mee te maken kreeg afgelopen jaar. Zowel in algemene zin als per expertgroep. Het was een bewogen jaar met een aantal in het oog springende onderwerpen: een rekenfout in de SDE++-subsidie voor de categorie kleinschalige monomest-vergisting, onzekerheid over…

Kennisbasis biogrondstoffen

Voor de energie- en grondstoffentransitie zien veel sectoren een rol weggelegd voor biogrondstoffen. Er zijn echter nog veel onduidelijkheden: over de mate waarin de beschikbare hoeveelheid biogrondstoffen toereikend zal zijn voor de groeiende vraag in verschillende sectoren, wat de rol van biogrondstoffen is in de transitie, en over milieu-effecten van de teelt van niet-voedselgewassen. Met…

Renewables 2023: Analyse en voorspellingen tot 2028

Renewables 2023 is de belangrijkste analyse van het IEA over de sector, gebaseerd op huidig ​​beleid en marktontwikkelingen. Het voorspelt de inzet van hernieuwbare energietechnologieën op het gebied van elektriciteit, transport en warmte tot 2028, terwijl ook de belangrijkste uitdagingen voor de industrie worden onderzocht en belemmeringen voor snellere groei worden geïdentificeerd. Op de COP28-conferentie…

Inventarisatie monitoring biogrondstoffen

Het rapport doet onderzoek naar de biobased economy. Het richt zich daarbij op de inzet en toepassing van biogrondstoffen per economische sector. De belangrijke basis van het Duurzaamheidskader is het SER-rapport ‘Biomassa in Balans: Een duurzaamheidskader voor hoogwaardige inzet van biogrondstoffen. In het SER-rapport worden de principes vastgelegd voor een verantwoorde inzet van biogrondstoffen met…

Bio-energie landschap – Statistical Report 2023

Bioenergy Europe’s Landscape Statistical Report 2023 benadrukt de cruciale rol van bio-energie in het hernieuwbare landschap van de EU. Terwijl hernieuwbare energie veerkracht toont, blijven geïmporteerde fossiele brandstoffen een zorg, met risico’s voor de energiebeveiliging. Biomassa leidt als een duurzaam alternatief, met 10,2% van het energieverbruik van de EU. Het rapport pleit voor bio-energie om…

Duurzame biomassatoeleveringsketens voor internationale markten

Het rapport van IEA Bioenergy is uitgebracht in het kader van het project ‘Beoordeling van successen en geleerde lessen voor de inzet van biobrandstoffen’. Kosteneffectieve, betrouwbare en duurzame toeleveringsketens voor grondstoffen zijn cruciaal voor een succesvolle ontwikkeling van geavanceerde biobrandstoffen . Geavanceerde biobrandstoffen zullen zich ontwikkelen op een steeds meer geïnternationaliseerde markt met betrekking tot…

Verlaten gebieden nieuw leven inblazen en bossen duurzaam beheren voor klimaatbestendigheid

Bioenergy Europe 2023 Statistical Report Biomass Supply en de Policy Brief, dat vorige week is gepubliceerd, presenteert de stand van zaken op het gebied van bosbeheer en biomassagrondstoffen in de Europese Unie. De Europese bossen blijven groeien, terwijl bijna 15% van het totale landgebruik in de EU ongebruikt en/of verlaten is. Ongebruikte en verlaten gronden…

Benut de kracht van bio-economie voor de groene transitie van de EU

Het Bio-based Industries Consortium (BIC) heeft voor het eerst een Trendrapport gepubliceerd over hoe Europa het volledige potentieel van de bioeconomie kan benutten, zodat deze beter kan bijdragen aan de groene transitie van de EU. In 2012 bewonderde de wereld Europa als mondiale koploper bij het lanceren van de EU-strategie voor de bio-economie. Tegenwoordig kijken…

Banen in hernieuwbare energiebronnen zijn de afgelopen tien jaar bijna verdubbeld

De werkgelegenheid groeit ondanks crises en uitdagingen, en het toenemende gebruik van industriebeleid kan meer gelokaliseerde toeleveringsketens creëren, zo blijkt uit een nieuw rapport. Abu Dhabi, Verenigde Arabische Emiraten / Genève, Zwitserland, 28 september 2023 – De wereldwijde werkgelegenheid in hernieuwbare energie bereikte in 2022 13,7 miljoen, een stijging van één miljoen sinds 2021 en een…