Inventarisatie monitoring biogrondstoffen

Het rapport doet onderzoek naar de biobased economy. Het richt zich daarbij op de inzet en toepassing van biogrondstoffen per economische sector. De belangrijke basis van het Duurzaamheidskader is het SER-rapport ‘Biomassa in Balans: Een duurzaamheidskader voor hoogwaardige inzet van biogrondstoffen. In het SER-rapport worden de principes vastgelegd voor een verantwoorde inzet van biogrondstoffen met…