Renewables 2023: Analysis and forecasts to 2028

Renewables 2023 is the IEA’s primary analysis on the sector, based on current policies and market developments. It forecasts the deployment of renewable energy technologies in electricity, transport and heat to 2028 while also exploring key challenges to the industry and identifying barriers to faster growth. At the COP28 climate change conference in Dubai, more…

Renewables 2023: Analyse en voorspellingen tot 2028

Renewables 2023 is de belangrijkste analyse van het IEA over de sector, gebaseerd op huidig ​​beleid en marktontwikkelingen. Het voorspelt de inzet van hernieuwbare energietechnologieën op het gebied van elektriciteit, transport en warmte tot 2028, terwijl ook de belangrijkste uitdagingen voor de industrie worden onderzocht en belemmeringen voor snellere groei worden geïdentificeerd. Op de COP28-conferentie…