Jaarrapport Platform Groen Gas 2023

Het jaarverslag 2023 geeft een goed beeld van alle activiteiten en ontwikkelingen waar het Platform Groen Gas mee te maken kreeg afgelopen jaar. Zowel in algemene zin als per expertgroep. Het was een bewogen jaar met een aantal in het oog springende onderwerpen: een rekenfout in de SDE++-subsidie voor de categorie kleinschalige monomest-vergisting, onzekerheid over…