Houtige biomassa bestaat vooral uit laagwaardig hout (takken, tophout en stammetjes uit dunningen) wat vrijkomt als restproduct uit de bosbouw of zaagsel vanuit de houtbewerkingsindustrie. Maar ook hout uit de recycling industrie en reststromen uit de biochemie (mits houtige biomassa als grondstof dient) vallen onder deze categorie.

Met de strengste duurzaamheidscriteria van de wereld zorgt Nederland ervoor dat naast het behouden van de biodiversiteit er ook geen onnodige belasting voor de natuur is.

Door de energietransitie te koppelen aan de klimaatdoelstellingen van de industrie, kan je niet alleen de energievoorziening verduurzamen maar ook de grondstoffen. Houtige biomassa toegepast in nieuwe producten zorgen ervoor dat de CO2 nog langer word opgeslagen en hiermee dus minder uitstoot op de korte termijn is. Als de industrie gereed is voor het toepassen van organische grondstoffen zal ook vanuit deze industrie reststromen vrijkomen welke laagwaardig kunnen worden toegepast.

BiogrondstoffenBiomassaFact sheetsHoutige biomassaHoutwinning

Houtige biomassa: beeldvorming vs realiteit

Hoe zit het nu echt met omkappen van bomen voor houtige biomassa? Regelmatig is hier discussie over, vooral op social media. Aan de hand van feiten leggen wij uit dat er geen bomen speciaal voor houtige biomassa worden gekapt, maar dat houtige biomassa een bijproduct is van bosbeheer en geen doel op zich. Houtige biomassa…

Lees artikel
BiomassaEnergietransitieHoutige biomassa

Waarom een bioketel toch goed is voor het klimaat

 Biomassa is (na de zon) onze oudste bron van energie maar is grotendeels vervangen door fossiele brandstoffen. De laatste decennia is er weer een opleving van het gebruik van biomassa, met als doel fossiele brandstoffen te vervangen door bronnen met een lagere netto CO2-uitstoot. Een bioketel stoot CO2 uit en toch geldt een bioketel als…

Lees artikel