Hout als biogrondstof

Al eeuwenlang wordt hout toegepast als grondstof. Hout is duurzaam, betrouwbaar en milieuvriendelijk. Hout wordt voor verschillende doelen gebruikt: PapierproductiePapier wordt van origine gemaakt van vezels uit hout van bomen. HoutbewerkingHout is zeer geschikt voor het maken van allerlei meubels en in de constructie van huizen (bijv. kozijnen en dakconstructies) BrandstofSchors en zaagsel (wat vrijkomt…

Akkoord bereikt over EU-wetgeving die de verwijdering van CO2 uit bosbouw en landgebruik reguleert

Het Europees Parlement en de EU-lidstaten hebben donderdag 10 november een akkoord bereikt over een nieuwe wet die de bijdrage van de bosbouw- en landgebruiksector aan de klimaatdoelstellingen van de EU voor 2030 regelt. Het landgebruik, verandering in landgebruik en bosbouw (The land use, land use change and forestry; LULUCF) omvat het gebruik van bodems,…

Meer dan 550 wetenschappers pleiten voor klimaatslim bosbeheer

Meer dan 550 wetenschappers hebben een brief aan de Europese Commissie ondertekend waarin ze worden gewaarschuwd voor de verslechterende toestand van de Europese bossen en waarin wordt opgeroepen tot klimaatslimme bosbouw – waaronder houtoogst voor bio-energie – om hun veerkracht tegen de opwarming van de aarde te versterken. Bossen spelen een essentiële rol in ons…

REDIII-adoptie welkom, maar “primaire houtachtige biomassa” geeft aanleiding tot bezorgdheid

In reactie op de stemming van het Europees Parlement zegt Bioenergy Europe dat het de goedkeuring van de herziening van de richtlijn hernieuwbare energie (REDIII) door het Europees Parlement verwelkomt. De nieuwe definitie van “primaire houtachtige biomassa” roept echter nog steeds enige bezorgdheid op. Op 14 september 2002 nam het Europees Parlement zijn standpunt in…

Staatsbosbeheer en BAM gaan reststromen uit het bos verwaarden

Staatsbosbeheer, bouwbedrijf BAM Wonen, IBI2, Pontmeyer en Jongeneel hebben een overeenkomst getekend voor de gezamenlijke productie, bewerking en verwerking van 75.000 vierkante meter 100% biobased en gerecycled plaatmateriaal voor de woningbouw. De grondstof daarvoor is resthout uit Nederlandse bossen en van de bouwplaats. Staatsbosbeheer wil de reststromen uit Nederlandse natuurgebieden, zoals maaisels en tak- en…