Energie uit biomassa wordt verkregen door middel van verbranding, vergisting of vergassing van biologisch of organisch materiaal, zoals hout, mest, plantaardig materiaal en gft-afval. Afhankelijk van het proces ontstaan er verschillende producten. Bij verbranding van biomassa wordt energie verkregen die kan worden benut als bio-elektriciteit en bio-warmte. Bij vergassing of vergissing ontstaat biogas dat kan worden opgewerkt tot groen gas of biobrandstof.