Groene waterstof is waterstof die afkomstig is uit een hernieuwbare bron en is geproduceerd met duurzame energie. De twee voornaamste bronnen voor groene waterstof zijn water (winning door middel van elektrolyse van duurzame elektriciteit) en biomassa (via vergassing om te zetten in waterstof, waarbij de CO2 kan worden afgevangen). De meeste waterstof wordt nog geproduceerd met behulp van fossiele brandstoffen.