Biomassa-installaties moeten voldoen aan de Nederlandse wetgeving, zoals de Natuurbeschermingswet en voor uitstootnormen het Activiteitenbesluit. Het Activiteitenbesluit kent een eigen omschrijving van biomassa en dus ook andere voorwaarden voor het afgeven van een vergunning. Er zijn verschillen in de grootte van de installaties en dus ook aan welke eisen ze moeten voldoen. Vooral in de bebouwde omgeving zullen de emissie eisen voor de kleinere installaties strenger worden waarbij de grotere industriële biomassacentrales al aan deze strengere wet- en regelgeving voldoen. Dit is vooral te danken aan de investeringen in het zuiveren van alle emissies.