CO2 is een gas dat van nature in de lucht aanwezig is, maar waarvan de hoeveelheid de afgelopen 150 jaar flink is toegenomen. Vooral als fossiele brandstoffen zoals kolen, olie en gas worden verbrand ontstaat er veel CO2.

De uitstoot van CO2 is schadelijk voor het milieu. CO2 geldt als het bekendste en meest aanwezige broeikasgas. Broeikasgassen houden de warmte van de aarde vast waardoor de aarde opwarmt. De opwarming van de aarde leidt tot smelten van ijs op de Noord- en Zuidpool. Het waterniveau zal oplopen, klimaten veranderen en het weer wordt extremer. Dit zijn allemaal gevolgen van de uitstoot van CO2. Daarom is CO2 reductie erg belangrijk.

Bio-energie heet ‘groene’ energie omdat de bron in principe hernieuwbaar is: biomassa raakt (anders dan fossiele brandstoffen zoals aardolie, steenkool en aardgas) niet op, het kan weer aangroeien. Bij die groei wordt kooldioxide (CO2) uit de lucht gehaald: planten leggen koolstof vast in hun weefsels en maken zuurstof.

Nog beter is om de CO2 vast te leggen in producten (inclusief de bouw) waardoor er over een nog langere periode vastlegging plaatsvindt.

Op deze pagina
Overheid en certificering

Certificeringsprogramma’s