Biobased Value Chains 

Interreg Project BIVAC (Biobased Value Chains) gaat over reststromen uit landbouw, tuinbouw, bosbouw en voedsel industrie. De nagestreefde producten omvatten nieuwe, gezondheid bevorderende additieven voor diervoeders, fermenteerbare suikers voor de productie van de waardevolle stof Astaxanthine, enzymatisch veredelde / geoptimaliseerde diervoeder-additieven en tannine.

Energie en Grondstoffen Fabriek

Waterschap Brabantse Delta maakt samen met andere waterpartners biologisch afbreekbaar plastic uit afvalwater. Het verhaal is uiteraard een stuk complexer, maar in de basis komt het daar wel op neer. Riool- en afvalwater dat na zuivering nieuwe grondstoffen levert.

BWI Eneco Lage Weide

Om verduurzaming van warmteopwekking in de gemeenten Utrecht en Nieuwegein naar een hoger plan te tillen, heeft Eneco de BioWarmte Installatie Lage Weide (BWI) gerealiseerd. De biowarmtecentrale verwerkt Nederlandse reststromen hout (biomassa) die worden omgezet in duurzame stadswarmte.

Warmte installaties op duurzame biomassa zijn nagenoeg klimaatneutraal. Momenteel is dit de meest haalbare techniek om de warmtevraag van een stad duurzaam te maken. Het is voor Eneco een eerste grote stap op weg naar een meer duurzame stadswarmte.

Papierproducent Parenco produceert stoom in eigen biomassacentrale

Papierfabrikant Parenco uit Renkum verduurzaamt zijn productieproces door aardgas te vervangen voor hernieuwbare energie uit biomassa. Daartoe investeerde het bedrijf in een eigen biomassacentrale.

Bio-Energie Centrale Cuijk

De Bio-Energie Centrale Cuijk is de trotse leverancier van groene stroom en duurzame warmte aan de industrie in ons werkgebied. Onze energiebronnen zijn resten snoeihout, sloophout en papierslib uit de omgeving, materiaal waarvoor geen andere nuttige bestemming is. BECC voldoet aan de strengste emissienormen zodat de omgeving wel profijt maar geen last van ons heeft. We zijn trots op onze leidende positie in de verduurzaming van Noordoost-Brabant. Onze missie: het hele industrieterrein in Cuijk klimaatneutraal maken, uiterlijk in 2030.

FrieslandCampina verduurzaamt productieproces met bio-energie

Zuivelcoöperatie FrieslandCampina maakt gebruik van biogas voor het opwekken van stoom. Groot Zevert Vergisting uit het nabij gelegen Beltrum wekt het gas op voor locatie Borculo van de zuivelonderneming. Via een biogasleiding wordt dit geleverd.