Bio-chemie is de natuurwetenschap die, op het raakvlak van biologie en scheikunde, de samenstelling, functies en interacties van moleculen bestudeert die bijdragen aan de structuur en werking van levende organismen. Bio-chemische processen liggen ten grondslag aan alle processen en verschijnselen die zich voltrekken in een levend systeem, zoals een plant, dier of micro-organisme. De bio-chemie stelt zich te doel de chemische fundamenten van deze levensvormen te analyseren en te verklaren.