Biomassa als grondstof is al bijna niet meer weg te denken in de huidige industriële ontwikkelingen. Veel bedrijven zijn al actief of onderzoeken de mogelijkheid, om met biogene grondstoffen nieuwe producten te maken. Veelbelovende ontwikkelingen worden al kleinschalig toegepast waarbij voornamelijk houtige biomassa gezien wordt als nieuwe grondstof voor suikers en bijvoorbeeld in het gebruik van wegen (bitumen vervanger). De mogelijkheden zijn echter enorm en daarom is er nog veel onderzoek nodig om andere toepassingen naar een volwaardige toepassing te kunnen omzetten.

Tijdens deze transitie van fossiel naar biogene grondstoffen wordt weleens vergeten dat ook de energietransitie hierbij een grote rol speelt. Door het (tijdelijk) gebruiken van houtpellets komen grote volumes op de markt waardoor kwaliteit en aanbod verbetert welke verschuiven naar de bio-chemie. Reststromen van deze processen kunnen dan weer worden toegepast voor de productie van energie. Hiermee worden de grondstoffen optimaal benut en zo hoogwaardig mogelijk toegepast.