Er is veel discussie over de inzet van biomassa en dan vooral over de vragen over het wel echt duurzaam is en we genoeg hebben om aan alle behoeften te voldoen?
Wat is dan het effect op de bodem, luchtkwaliteit en biodiversiteit en hoe draagt het bij aan vermindering van broeikasemissies?

Bij het blootleggen van de gehele keten – van de herkomst van de biomassa tot en met de verwerkingswijze – wordt inzicht verkregen in de mate van de duurzaamheid van de biomassa. Nederland volgt hierbij een strengere lijn dan de EU en heeft aanvullende criteria gesteld om de duurzaamheid te waarborgen. Nu geldt dit alleen nog voor het opwekken van energie maar straks zullen deze criteria ook gaan gelden voor het vervaardigen van producten met het gebruik van biomassa.