Duurzaamheid is een containerbegrip, waaronder veel aspecten vallen. In de eerste plaats gaat het om de CO2 balans tussen de hoeveelheid opgenomen CO2 bij de aangroei door fotosynthese aan de ene kant, en de uitstoot van CO2 die plaatsvindt bij de oogst, toelevering en gebruik aan de andere kant. Alhoewel je kunt redeneren dat alleen de hoeveelheid opgenomen CO2 ook weer wordt uitgestoten (daarom wordt het over het algemeen als CO2 neutraal beschouwd), kan het wel zo zijn dat de opname en uitstoot van CO2 niet op hetzelfde moment plaatsvinden.

Zo gaat het erom hoe de hoeveelheid geoogste biomassa zich verhoudt tot de jaarlijkse bijgroei. Bij een systeem waarbij steeds meer biomassa wordt gebruikt, kan het zo zijn dat er tijdelijk meer wordt uitgestoten dan er wordt vastgelegd, tot er een nieuw evenwicht ontstaat (dit heet ook wel koolstofschuld). De uitkomst van een dergelijke analyse hangt daarmee sterk af van de context.

Op deze pagina
Overheid en certificering

Certificeringsprogramma’s