De wereld kan niet zonder biodiversiteit. Soorten en ecosystemen zorgen bijvoorbeeld voor de productie van zuurstof, afbraak van dode dieren en planten, bestuiving van planten (waaronder landbouwgewassen), waterzuivering en het beheersen van plagen. Biodiversiteit betekent voor de mens voedsel, bouwmateriaal, brandstof (hout) en grondstoffen voor kleding (zoals katoen) en medicijnen. We noemen dit ecosysteemdiensten.

Het behouden van de biodiversiteit is dan ook erg belangrijk bij het gebruik van biogrondstoffen. De Nederlandse overheid heeft bij het vaststellen van de duurzaamheidscriteria hier extra maatregelen voor genomen.

Houtige biomassa
  • Houtpellets
  • Houtsnippers
  • Afvalhout
  • Lignine
Overheid en certificering

Overige informatie en branche organisaties