BiomassaRapporten

Duurzame biomassatoeleveringsketens voor internationale markten

Het rapport van IEA Bioenergy is uitgebracht in het kader van het project ‘Beoordeling van successen en geleerde lessen voor de inzet van biobrandstoffen’. Kosteneffectieve, betrouwbare en duurzame toeleveringsketens voor grondstoffen zijn cruciaal voor een succesvolle ontwikkeling van geavanceerde biobrandstoffen . Geavanceerde biobrandstoffen zullen zich ontwikkelen op een steeds meer geïnternationaliseerde markt met betrekking tot…

Lees verder
BiomassaRapporten

Verlaten gebieden nieuw leven inblazen en bossen duurzaam beheren voor klimaatbestendigheid

Bioenergy Europe 2023 Statistical Report Biomass Supply en de Policy Brief, dat vorige week is gepubliceerd, presenteert de stand van zaken op het gebied van bosbeheer en biomassagrondstoffen in de Europese Unie. De Europese bossen blijven groeien, terwijl bijna 15% van het totale landgebruik in de EU ongebruikt en/of verlaten is. Ongebruikte en verlaten gronden…

Lees verder
BiogrondstoffenklimaatdoelstellingenRapportenZonder categorie

Benut de kracht van bio-economie voor de groene transitie van de EU

Het Bio-based Industries Consortium (BIC) heeft voor het eerst een Trendrapport gepubliceerd over hoe Europa het volledige potentieel van de bioeconomie kan benutten, zodat deze beter kan bijdragen aan de groene transitie van de EU. In 2012 bewonderde de wereld Europa als mondiale koploper bij het lanceren van de EU-strategie voor de bio-economie. Tegenwoordig kijken…

Lees verder
EnergieklimaatdoelstellingenRapporten

Banen in hernieuwbare energiebronnen zijn de afgelopen tien jaar bijna verdubbeld

De werkgelegenheid groeit ondanks crises en uitdagingen, en het toenemende gebruik van industriebeleid kan meer gelokaliseerde toeleveringsketens creëren, zo blijkt uit een nieuw rapport. Abu Dhabi, Verenigde Arabische Emiraten / Genève, Zwitserland, 28 september 2023 – De wereldwijde werkgelegenheid in hernieuwbare energie bereikte in 2022 13,7 miljoen, een stijging van één miljoen sinds 2021 en een…

Lees verder
BiogrondstoffenBiomassaRapporten

PBE Jaarrapportage 2022; Gebruik van houtige biomassa voor energieopwekking

Donderdag 31 augustus presenteerde Platform Bio-Economie de 11e editie van de jaarlijkse rapportage over de inzet van houtige biomassa in Nederland. Het Platform Bio-Economie vind van groot belang dat ze transparant en goed gefundeerd cijfermateriaal ter beschikking kunnen stellen aan overheid, bedrijfsleven en uiteindelijk ook aan de Nederlandse burgers om hiermee de ontwikkelingen in dit…

Lees verder
DuurzaamheidRapportenRapporten

Ondernemers experimenteren steeds meer met circulaire economie

Steeds meer ondernemers vragen subsidie aan voor projecten die bijdragen aan een circulaire economie. Het aantal circulaire projecten is zelfs nog nooit zo groot geweest als in 2021. Het aantal steeg met ruim 30% ten opzichte van 2020. De projecten gaan vooral over plastics, chemicaliën en bouwmaterialen. Dit blijkt uit het jaarlijkse RVO-monitoringsrapport Circulaire Economie.…

Lees verder
BiogrondstoffenBiomassaEnergieRapporten

Biowarmte: essentieel voor energieonafhankelijkheid en veiligheid in de EU

Met torenhoge prijzen voor gas, olie en elektriciteit, wordt de EU deze winter geconfronteerd met een grote energiecrisis, en veel burgers lopen het risico hun huizen niet te kunnen verwarmen. Het debat van vandaag over de warmtevoorziening van de EU kijkt naar betaalbaarheid, duurzaamheid en hernieuwbaarheid, maar nu meer dan ooit staat energiezekerheid centraal in de…

Lees verder
BeleidBiogrondstoffenBiomassaEnergietransitieRapporten

Position Paper: The State of the Revision of the Renewable Energy Directive

Na haar toezegging om tegen 2050 klimaatneutraliteit te bereiken, werkt de EU onvermoeibaar om te reageren op de klimaatcrisis waarmee de hele wereld wordt geconfronteerd. In dit verband hebben de Europese Raad en het Europees Parlement met enthousiasme gereageerd op het voorstel van de Europese Commissie om de richtlijn hernieuwbare energie (REDIII), een fundamenteel instrument…

Lees verder
BiogrondstoffenRapporten

‘To be or not to be a biobased commodity’

Beoordeling van vereisten en mogelijkheden voor grondstoffen op basis van lignocellulose op biomassa In 2018 lanceerde IEA Bioenergy Task 43 (biomassavoorziening) een initiatief om succesvolle voorbeelden van biomassalogistiek en distributiepunten voor bio-energie en de bio-economie te identificeren:  bio-hubs. Voorbehandelingen en verdichting op deze bio-hubs maken het mogelijk om grondstofstromen van ruwe biomassa om te zetten in commodities…

Lees verder
BiomassaRapporten

Jaarrapportage 2021 ‘Gebruik van houtige biomassa voor energieopwekking’ gepresenteerd

Donderdag 30 juni is tijdens de Business Meeting van Platform Bio-Economie de biomassa jaarrapportage over 2021 gepresenteerd en overhandigd. Jos Keurentjes, voorzitter Platform Bio-Economie, heeft de eerste editie overhandigd aan Julie Fraiture, Economische Zaken & Klimaat, die hem namens onze opdrachtgever ministerie I&W in ontvangst heeft genomen. Beide benadrukten het belang van feitelijke cijfers om…

Lees verder

IPCC rapport: ‘Het bewijs is duidelijk: het is nu tijd voor actie. Tegen 2030 kunnen we de uitstoot halveren.’

GENEVE, 4 april – In 2010-2019 was de gemiddelde jaarlijkse wereldwijde uitstoot van broeikasgassen op het hoogste niveau in de menselijke geschiedenis, maar het groeitempo is vertraagd. Zonder onmiddellijke en diepgaande emissiereducties in alle sectoren, is het beperken van de opwarming van de aarde tot 1,5°C onhaalbaar. Er is echter steeds meer bewijs voor klimaatactie,…

Lees verder
DuurzaamheidRapporten

Bos in Europa groeit

Volgens de meeste recente statistieken van Bioenergy Europe is er in oppervlakte aanzienlijk meer bos bijgekomen. De bossen groeien ook nog eens hard, de ‘bosdichtheid’ neem toe. Nederland is met Luxemburg een kleine speler tussen de woudreuzen in het bossen-landschap. Een bos erbij ter grootte van de gemeente Amsterdam De Europese bossen zijn in de…

Lees verder

Trends van bio-energie in de lidstaten van IEA Bioenergy

IEA Bioenergy heeft zojuist zijn bijgewerkte landenrapporten uitgebracht, waarin de trends van bio-energie in de IEA Bioenergy-lidstaten tot 2019 worden weergegeven, waarbij wordt gekeken naar de rol van bio-energie in de totale energievoorziening (TES), in het elektriciteitsverbruik, het totale brandstof-/warmteverbruik en in het energieverbruik van het vervoer. De afzonderlijke landenrapporten zijn beschikbaar als afzonderlijke rapporten.…

Lees verder
DuurzaamheidEmissiesEnergieEnergietransitieklimaatdoelstellingenNieuwsRapporten

IEA roept op sneller te stoppen met kolen om klimaatdoelen te halen

Landen moeten sneller stoppen met het gebruik van kolen, anders worden klimaatdoelen niet gehaald. Dat is de conclusie van het internationaal energieagentschap IEA dinsdag. Het terugdringen van de wereldwijde uitstoot van kooldioxide (CO2) tot netto nul in 2050 is noodzakelijk om de stijging van de gemiddelde temperatuur op aarde op lange termijn tot 1,5 °C te…

Lees verder