Verlaten gebieden nieuw leven inblazen en bossen duurzaam beheren voor klimaatbestendigheid

Bioenergy Europe 2023 Statistical Report Biomass Supply en de Policy Brief, dat vorige week is gepubliceerd, presenteert de stand van zaken op het gebied van bosbeheer en biomassagrondstoffen in de Europese Unie. De Europese bossen blijven groeien, terwijl bijna 15% van het totale landgebruik in de EU ongebruikt en/of verlaten is. Ongebruikte en verlaten gronden…