‘Venture fonds van €1 miljard nodig voor gamechangers in de groene chemie’

De Nederlandse overheid moet een venture fonds oprichten van € 1 miljard voor de ondersteuning van veelbelovende bedrijven (‘gamechangers’) in de groene chemie. Die oproep deed Arnold Stokking, voorman van het platform Groene Chemie, Nieuwe Economie (GCNE) vorige week tijdens het event Financing the Transition, op de Brightlands Chemelot Campus in Geleen. Op initiatief van…

Bioenergy Landscape – Statistical Report 2023

Bioenergy Europe’s 2023 Landscape Statistical Report highlights the crucial role of bioenergy in the EU’s renewable landscape. While renewables show resilience, imported fossil fuels remain a concern, posing risks to energy security. Biomass leads as a sustainable alternative, with 10.2% of EU energy consumption. The report advocates for bioenergy in reaching the revised 42.5% renewable…

Bio-energie landschap – Statistical Report 2023

Bioenergy Europe’s Landscape Statistical Report 2023 benadrukt de cruciale rol van bio-energie in het hernieuwbare landschap van de EU. Terwijl hernieuwbare energie veerkracht toont, blijven geïmporteerde fossiele brandstoffen een zorg, met risico’s voor de energiebeveiliging. Biomassa leidt als een duurzaam alternatief, met 10,2% van het energieverbruik van de EU. Het rapport pleit voor bio-energie om…