Nieuw kabinet moet aan de slag met biomassa

Niet elke politicus omarmt het fenomeen bioenergie. Hij of zij mijdt het onderwerp of is ronduit tegen. De één vreest een mest lock-in bij vergisting van koeienpoep, de ander het verdwijnen van bos bij vergassing van houtsnippers. Er zijn zorgen over verdringing van voedsel en over het opsouperen van hoogwaardige biogrondstoffen, hier en elders op de wereld. Hoe duurzaam kan die bioenergie zijn?