BiogrondstoffenBiomassaEnergietransitieOverheid

“We hebben echt het gevoel dat we veel impact kunnen maken”

In Nederland werken veel mensen met passie met biomassa als grondstof. Ze werken aan innovaties, verbeteren (productie)processen of maken beleid voor een fossielvrije toekomst. We hebben een reeks gesprekken gevoerd met mensen die werken bij bedrijven waar biogrondstoffen centraal staan. In deze miniserie belichten wij wat hun drijfveren zijn om te werken aan de transitie…

Lees verder
BiomassaOverheid

Best practices van Nederland in circulaire agrifood & biomassa in de schijnwerpers

Op 18 oktober 2023 overhandigden Jolijn Zwart-van Kessel van Foodvalley NL en Freek van Eijk van Holland Circular Hotspot de nieuwe publicatie ‘Circulaire agrifood & biomassa: voedsel en materialen voor een duurzame toekomst’ aan Piet Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Dit gebeurde tijdens de handelsmissie in Zuid-Afrika over groene waterstof, circulaire afvalverwerking en…

Lees verder
Bio-chemieBiogrondstoffenOverheidZonder categorie

Innovatiemissie bio-grondstoffen voor chemie Brazilië

RVO Nederland organiseert van 11 t/m 15 december een innovatiemissie naar Brazilië op het gebied van biogrondstoffen voor de chemie. De missie is interessant voor bedrijven die innovatieve manieren ontwikkelen om uit biomassa bouwstenen voor de chemische industrie te produceren en de contacten met Braziliaanse kennispartijen, bedrijven en overheden willen opbouwen of versterken. Deze innovatiemissie…

Lees verder
BeleidEnergietransitieklimaatdoelstellingenOverheid

Europa verlegt focus Green Deal van klimaat naar economie

Ook na het vertrek van Eurocommisaris Frans Timmermans blijft de Europese Green Deal het middelpunt van het beleid van de Europese Commissie. Dat onderstreepte EC-voorzitter Ursula von der Leyen deze week in haar ‘State of the Union’ toespraak. Von der Leyen sprak over een ‘kokende planeet’ die leidt tot extreme temperaturen, droogtes, stormen en bosbranden.…

Lees verder
BeleidklimaatdoelstellingenOverheid

Overzicht concept-verkiezingsprogramma’s klimaat- & energie-paragrafen

De afgelopen weken hebben een aantal politieke partijen hun concept-verkiezingsprogramma’s gedeeld. De NVDE heeft de relevante passages die raken aan de klimaat- en energietransitie op een rij gezet. De volledige analyse vind je hier: Concept verkiezingsprogramma’s K&E 2023. Klimaat- en energie-onderwerpen komen bij alle partijen in de concept-verkiezingsprogramma’s duidelijk naar voren. Enkele opvallende voornemens uit de…

Lees verder
DuurzaamheidOverheid

SDE++ opent definitief in september

Ondernemers kunnen van 5 september tot en met 5 oktober 2023 de Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) weer aanvragen. De Europese Commissie heeft de wijzigingen in de nieuwe openstelling van de SDE++ goedgekeurd. Belangrijkste struikelblok waren de zogenoemde ‘hekjes’ in het budget. Budget gereserveerd voor minder rendabele technieken Eerder dit jaar ging de openstelling…

Lees verder
BiogrondstoffenOverheid

Handelsmissie naar Spanje in november

Focus op hergebruik organische reststromen RVO Nederland organiseert op 7 t/m 9 november een handelsmissie naar Valencia, Spanje, gericht op het hergebruik van organische reststromen. RVO Nederland organiseert op 7 t/m 9 november een handelsmissie naar Valencia, Spanje, gericht op het hergebruik van organische reststromen. Werkt u op het gebied van hergebruik van organische reststromen?…

Lees verder
EnergieOverheid

Geef uw mening over het concept-Nationaal plan energiesysteem

Hoe ziet het energiesysteem van onze toekomst eruit? In het concept-Nationaal plan energiesysteem (NPE) beschrijft het kabinet wat er nodig is voor een klimaatneutraal energiesysteem in 2050, en hoe we daar komen. Burgers en ondernemers kunnen hun mening geven over het conceptplan in het digitaal loket van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Een duurzaam energiesysteem…

Lees verder
BiogrondstoffenEnergietransitieOverheid

Innovatieve technologie krijgt opnieuw extra steun uit Nationaal Groeifonds

Circulaire batterijen en -zonnepanelen, 6G, radiofrequentie technologie en klimaatneutrale schepen. Deze en andere innovatieve projecten van bedrijven, kennisinstellingen en overheden vormen de basis om als Nederland voorop te kunnen blijven lopen met technologische (maak)industrie en verduurzaming. Als onderdeel van de vandaag door minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) bekend gemaakte investeringen (4 miljard euro)…

Lees verder
BeleidEnergietransitieklimaatdoelstellingenOverheid

Kabinet presenteert strategie voor energiesysteem van de toekomst

Nederland wil in 2050 klimaatneutraal zijn. Dat heeft grote gevolgen voor het toekomstige energiesysteem. Het verandert hoe we energie opwekken, transporteren, opslaan en gebruiken. En biedt economische kansen en ruimte voor nieuwe verdienmodellen. Om in 2050 een duurzaam energiesysteem te hebben, moeten we daar nu al op gaan aansturen en ons voorbereiden. De keuzes die…

Lees verder
BiogrondstoffenBiomassaOverheid

Subsidieregeling Circulaire Economie geopend

Vanaf 22 mei is de nieuwe subsidieronde van de Kennis- en Innovatieagenda Circulaire Economie geopend voor de ontwikkeling van circulaire producten, diensten en processen. In totaal is er 2,5 miljoen euro steun beschikbaar voor ontwikkelingen binnen de maakindustrie, de bouw en voor consumptiegoederen. Op 1 juni is er een informatiebijeenkomst. We verbruiken op dit moment…

Lees verder