Klimaatdoel 2030 vereist voortvarende uitvoering van bestaand Ć©n nieuw beleid

De broeikasgasuitstoot in Nederland daalt naar verwachting met 38-48 procent in 2030 ten opzichte van 1990, uitgaande van het vastgestelde en voorgenomen beleid. Daarmee is het kabinetsdoel om in 2030 49 procent minder uit te stoten dan in 1990 nog niet in zicht. Recente plannen, onder meer uit de Miljoenennota, kunnen bijdragen aan verdere reductie…

EU haalt meer energie uit hernieuwbare bronnen dan uit fossiele brandstoffen

Hernieuwbare energie heeft voor het eerst fossiele brandstoffen ingehaald als primaire energiebron in deĀ Europese Unie. In een nieuw rapport van deĀ Europese CommissieĀ staat dat hernieuwbare energie, zoals wind- en zonnenergie, maar ook biomassa en waterkrachtcentrales, vorig jaar goed was voor 38 procent van de opgewekte elektriciteit in de EU. Fossiele brandstoffen waren goed voor 37 procent.…