Tennet: Regelbaar vermogen is cruciaal voor de leveringszekerheid in de toekomst

Tijdens een technische briefing in de Tweede Kamer op 25 januari heeft Maarten Abbenhuis (COO Tennet) antwoord gegeven op de vraag van Henri Bontenbal (CDA) over het belang van kolencentrales en biomassa, voor de leveringszekerheid in toekomst. Biomassa is regelbaar vermogen, daardoor is deze grondstof bij uitstek geschikt voor de energievraag, ook in de toekomst.