Provincie Overijssel: ‘Biomassa nodig om klimaatdoelen te halen’

De provincie Overijssel wil weer geld steken in biomassa waarbij hout wordt verbrand. Volgens het provinciebestuur is biomassa ‘nodig voor de energietransitie en om de klimaatopgave te realiseren’.De geldkraan van het Energiefonds Overijssel moet daarom voor bepaalde toepassingen van biomassa weer worden opengedraaid. Het gaat daarbij vooral om warmtetoepassingen, zoals de verwarming van monumentale panden…