Antwoord van minister Jetten (Klimaat en Energie) op vragen over het bericht ‘Weer meer CO2-uitstoot veroorzaakt door biomassa’

Antwoord van minister Jetten (Klimaat en Energie), mede namens de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (ontvangen 7 februari 2022) Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2021-2022, nr. 1363 1 Deelt u de mening dat het onacceptabel is dat de CO2-uitstoot door biomassa met 16 procent is toegenomen in 2020? [1] Antwoord Net als uw Kamer kijkt…