Meer dan 550 wetenschappers pleiten voor klimaatslim bosbeheer

Meer dan 550 wetenschappers hebben een brief aan de Europese Commissie ondertekend waarin ze worden gewaarschuwd voor de verslechterende toestand van de Europese bossen en waarin wordt opgeroepen tot klimaatslimme bosbouw – waaronder houtoogst voor bio-energie – om hun veerkracht tegen de opwarming van de aarde te versterken. Bossen spelen een essentiële rol in ons…

EU-functionaris: Verdere inspanningen nodig om ‘ecologische grenzen’ van biomassa aan te pakken

De vraag naar biomassa zal naar verwachting de komende jaren alleen maar groeien, of het nu gaat om biomaterialen of bio-energie, terwijl er maar een beperkte hoeveelheid biomassa is die duurzaam kan worden geproduceerd, zegt John Bell, die wijst op een dreigende ‘beschikbaarheidskloof’. John Bell is directeur ‘Healthy Planet’ bij DG Onderzoek & Innovatie van…

Innovatieve vezelgrondstoffen voor duurzaam hygiënepapier

De Duitse papierfabrikant WEPA introduceert twee nieuwe grondstofinnovaties als onderdeel van het vezelconcept binnen de duurzaamheidsstrategie. Ten eerste, vezels gewonnen uit gerecycled karton, waarvan via een innovatief productieproces bijzonder zachte en duurzame hygiënepapierproducten kunnen worden gemaakt. Ten tweede, een grondstofinnovatie op basis van Miscanthus, een van de duurzaamste primaire vezels ter wereld, die tot dusver…

Duitse regering presenteert kernpunten voor een nationale biomassastrategie

De Duitse overheid legt de basis voor duurzaam gebruik van biomassa uit bosbouw, landbouw en afvalbeheer. Daartoe hebben het ministerie van Economie en Klimaatbescherming, het ministerie van Landbouw en het ministerie van Milieu op 6 oktober belangrijke punten gepresenteerd om te zorgen voor een duurzame productie en gebruik van biomassa in Duitsland die consequent is…

Hoe kan een afgedankte kolencentrale worden hergebruikt?

In Nijmegen is begin oktober een oude kolencentrale opgeblazen. Is er geen andere mogelijkheid voor afgedankte kolencentrales, zoals ze ombouwen tot biomassacentrale? De aangekondigde sluiting van soms nog splinternieuwe kolencentrales komt over als enorme kapitaalvernietiging. Kan dat niet anders? Kunnen we kolencentrales een andere bestemming geven? Bijvoorbeeld door ze geen kolen, maar biomassa te laten…

Ook biomassatak ECW op Agriport naar Ennatuurlijk

Naast aardwarmtetak, stoot ECW ook biomassa af aan Ennatuurlijk. Warmtebedrijf Ennatuurlijk neemt ook de biomassa-activiteiten over van energiebedrijf ECW, eigendom van tuinders in Middenmeer. Vorige maand werd bekend dat Ennatuurlijk het aardwarmtebedrijf over wil nemen van tuinders in Middenmeer, ECW Geoholding. Uit een toelichting blijkt dat ook de biomassa-activiteiten van ECW verschuiven naar Ennatuurlijk als…

Mestverwaardingsinstallatie van Twence officieel geopend

Vrijdag 7 oktober is de mestverwaardingsinstallatie van Twence officieel geopend. Een deel van het regionale varkensmestoverschot wordt hier verwerkt tot nieuwe grondstoffen en energie. 100% kringlooplandbouw dus. Hiermee levert Twence een belangrijke bijdrage aan een toekomstbestendige landbouw, het oplossen van het stikstofprobleem en de reductie van CO2. Zo helpt Twence de circulaire economie en energietransitie…

Groen gas in buitengebied goedkoopste alternatief voor aardgas

In buitengebieden is groen gas het goedkoopste alternatief voor aardgas. Dat concludeert CE Delft in een nieuw onderzoeksrapport. In een gerelateerde studie van Ecorys komt bovendien naar voren dat veel inwoners positief staan tegenover groen gas. Er is één probleem: momenteel is er een tekort aan het duurzame gas. Nederland gaat van het aardgas af. Zoveel…

Global Biorefinery Status Report

IEA Bioenergy: Task 42 Bioraffinage in een circulaire economie Het Global Biorefinery Status Report van IEA Bioenergy Task 42 (bioraffinage) geeft een overzicht van recente ontwikkelingen op het gebied van bioraffinage. Het rapport geeft een beschrijving van de huidige situatie van bioraffinaderijen in een representatieve selectie van landen: hoeveel bioraffinaderijen zijn er, welke typen, welke…