Drenthe trekt portemonnee voor biogas-hub in Koekange

Energiecoöperatie Groengas Koekange Echten krijgt een subsidie van 123.500 euro van de provincie Drenthe. Dat geld is bedoeld voor een zogeheten biogas-hub met monomestvergisters. Het biogas wordt via een nog aan te leggen biogasleiding naar een centraal punt gebracht, waar het wordt opgewerkt naar groen gas. Om de stikstofemissie terug te brengen, gaan melkveehouders hun stallen aanpassen.…

IEA Bioenergy publiceert casestudies naar op vergassing gebaseerde bioraffinaderijen

IEA Bioenergy Task42 (Biorefining in the Circular Economy) heeft tot doel de commercialisering en marktontwikkeling van bioraffinagesystemen en de bijbehorende technologieën te verbeteren, rekening houdend met ecologische, sociale en economische aspecten. Geïntegreerde beoordeling (technische, economische en milieu- TEE-beoordeling) van geïntegreerde bioraffinaderijen wordt uitgevoerd om kwantitatieve, wetenschappelijk verantwoorde en begrijpelijke gegevens te verstrekken over de technische,…

Europese bossen steeds meer onder druk door klimaatgerelateerde verstoringen

De Europese bossen worden steeds meer aangetast door natuurlijke verstoringen, zo blijkt uit een nieuwe observatiestudie. Een internationaal team van bosbouwwetenschappers van Wageningen University & Research (WUR), het European Forest Institute (EFI) en 19 andere onderzoeksorganisaties uit heel Europa onderzocht bosverstoringen in Europa in de afgelopen 70 jaar en rapporteerde een statistisch significante stijgende trend…

Vloeibare CO2 uit veeteelt in zwang

De volgende stap bij de vergisting van biomassa is de vrijgekomen CO2 zuiveren en verkopen aan de levensmiddelenindustrie, bleek onlangs tijdens de beurs EnergieDecentral die onderdeel uitmaakte van Eurotier. Een groeiend aantal veehouders met een vergister die is voorzien van een WKK wil biomethaan gaan produceren. Het bedrijf Pentair verkoopt installaties om biogas te zuiveren en…

Duitse wetenschappers zien veel perspectief in bioraffinage van gras

Duitse onderzoekers verbonden aan de universiteit van Hohenheim zien in gras een te benutten nieuwe eiwitbron voor de varkens- en pluimveehouderij. In het ProGrün-project onderzoeken zij niet alleen hoe gras kan worden gebruikt om hoogwaardige eiwitten te verkrijgen voor het voeren van pluimvee en varkens, maar ook voor een reeks andere hoogwaardige materialen.  Gras bevat…