IEA Bioenergy publiceert casestudies naar op vergassing gebaseerde bioraffinaderijen

IEA Bioenergy Task42 (Biorefining in the Circular Economy) heeft tot doel de commercialisering en marktontwikkeling van bioraffinagesystemen en de bijbehorende technologieën te verbeteren, rekening houdend met ecologische, sociale en economische aspecten. Geïntegreerde beoordeling (technische, economische en milieu- TEE-beoordeling) van geïntegreerde bioraffinaderijen wordt uitgevoerd om kwantitatieve, wetenschappelijk verantwoorde en begrijpelijke gegevens te verstrekken over de technische,…