IEA Bioenergy publiceert casestudies naar op vergassing gebaseerde bioraffinaderijen

IEA Bioenergy Task42 (Biorefining in the Circular Economy) heeft tot doel de commercialisering en marktontwikkeling van bioraffinagesystemen en de bijbehorende technologie├źn te verbeteren, rekening houdend met ecologische, sociale en economische aspecten. Ge├»ntegreerde beoordeling (technische, economische en milieu- TEE-beoordeling) van ge├»ntegreerde bioraffinaderijen wordt uitgevoerd om kwantitatieve, wetenschappelijk verantwoorde en begrijpelijke gegevens te verstrekken over de technische,…