Helpen het Europese bos en haar brandhout Europa de winter door?

Hoe komen we de winter door met de dreigende gascrisis in aantocht? De Europese Commissie wil dat Europese landen zo snel mogelijk minder gas gaan gebruiken. Naast andere maatregelen wordt ook gekeken naar een all-time energiereserve die beschikbaar is in landelijke gebieden van Europa: hout. Momenteel is daar een verbazingwekkend grote groeiende houtvoorraad van 26…

Evenwichtig sturen op de grondstoffentransitie en de energietransitie voor brede welvaart

De manier waarop we nu omgaan met energie, grondstoffen en materialen leidt tot klimaatverandering, verlies van biodiversiteit en milieuproblemen. Om deze grote duurzaamheidsopgaven op te lossen moeten de energietransitie en de grondstoffentransitie samen worden aangepakt. Dat gebeurt nu nog onvoldoende. De SER schrijft dat in de verkenning Evenwichtig sturen op de grondstoffentransitie en de energietransitie…

De Grondstoffentransitie, een plan van de Industrietafel Noord-Nederland

Alle producten die we maken en gebruiken worden vervaardigd uit grondstoffen. De meeste hiervan zijn nu nog fossiel. Om een duurzame samenleving te worden moet dit anders. We moeten bestandsdelen halen die hernieuwbaar zijn en die de natuur ons jaar op jaar kan brengen. Deze omschakeling van fossiel naar plantaardig materiaal (ofwel: biomassa) moet daarbij…

REDIII-adoptie welkom, maar “primaire houtachtige biomassa” geeft aanleiding tot bezorgdheid

In reactie op de stemming van het Europees Parlement zegt Bioenergy Europe dat het de goedkeuring van de herziening van de richtlijn hernieuwbare energie (REDIII) door het Europees Parlement verwelkomt. De nieuwe definitie van “primaire houtachtige biomassa” roept echter nog steeds enige bezorgdheid op. Op 14 september 2002 nam het Europees Parlement zijn standpunt in…

Een oranje-groene energiesector om trots op te zijn

Duurzame energie van eigen bodem blijkt niet alleen schoner, maar ook betrouwbaarder en betaalbaarder dan buitenlandse bronnen, stelt Marc Londo. “Om die kansen te benutten hebben we een nieuw ‘Energiegebouw’ nodig, en een transparante sector.” Elke crisis is een kans, zo ook de huidige energiecrisis. Als er één ding de afgelopen tijd duidelijk is geworden…

Europees Parlement zal primaire houtachtige biomassa blijven erkennen als hernieuwbare energiebron

Het Europees Parlement heeft gisteren (14 september) zijn standpunt ingenomen over twee belangrijke dossiers voor de bio-energiesector: de richtlijn energie-efficiëntie (EED) en de richtlijn hernieuwbare energie (RED). Primaire houtachtige biomassa is een essentiële hernieuwbare energiebron om te voldoen aan de ambitie van het EU-parlement om hernieuwbare energie tegen 2030 te verhogen tot 45 procent, en…