De Grondstoffentransitie, een plan van de Industrietafel Noord-Nederland

Alle producten die we maken en gebruiken worden vervaardigd uit grondstoffen. De meeste hiervan zijn nu nog fossiel. Om een duurzame samenleving te worden moet dit anders. We moeten bestandsdelen halen die hernieuwbaar zijn en die de natuur ons jaar op jaar kan brengen. Deze omschakeling van fossiel naar plantaardig materiaal (ofwel: biomassa) moet daarbij…