‘Onderzoek weerlegt claim milieubeweging: Biomassa voldoet aan duurzaamheidseisen’

Greenpeace en andere NGO’s (WWF, Natuur & Milieu, Milieudefensie, en de Natuur en Milieufederaties) hebben besloten zich terug te trekken uit het Convenant Duurzaamheid Biomassa.

Dit naar aanleiding van het SOMO rapport. Er zijn naar aanleiding van het rapport wel vraagtekens over de feiten zoals SOMO en Greenpeace het hebben gepresenteerd.

Om een genuanceerd beeld te kunnen vormen plaatsen wij hier ook de reacties op dit rapport. Er is nu ook een onderzoek dat uitwijst dat  de claim van de NGO’s onterecht is.

Lees hier meer over dit onderwerp.

“Er valt aan alles altijd wel iets verkeerds te ontdekken,

maar het is handiger te letten op wat er goed aan is”

www.klimaatwijzer.nu

De rekentool laat iedereen ‘spelen’ met de vraag welke technieken er nodig zijn om als Nederland een bepaald klimaatdoel te halen.

De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie heeft de Klimaatwijzer laten maken. De Klimaatwijzer kan nuttig zijn om kiezers een realistisch beeld te geven van onze klimaatdoelen, juist in aanloop naar de verkiezingen en de formatie. De rekentool laat iedereen ‘spelen’ met de vraag welke technieken er nodig zijn om als Nederland een bepaald klimaatdoel te halen. Geïnteresseerde burgers zien hiermee dat er veel verschillende, onderling samenhangende maatregelen nodig zijn om de klimaatdoelen voor 2030 te halen. Met de Klimaatwijzer kunnen liefhebbers zelf aan de knoppen van het klimaatbeleid draaien. De Klimaatwijzer is gemaakt door CE Delft en is een initiatief van de NVDE, samen met ABN AMRO, EBN en Stichting 2050.

Je kunt de CO2-reductie op basis van jouw eigen klimaatplan uitrekenen op www.klimaatwijzer.nu. Er wordt ook een inschatting van de nationale kosten gegeven.

Lees verder