Enviva publiceert White Paper over de evolutie van moderne bio-energie

Enviva, ’s werelds grootste producent van duurzaam geproduceerde houtige biomassa, heeft een White Paper gepubliceerd waarin wordt besproken hoe de toekomst van biomassa buiten fossiele brandstoffen kan worden ontsloten voor andere industriële toepassingen zoals staal, cement, kalk, chemicaliën en duurzame vliegtuigbrandstof. De duurzaam geproduceerde biomassa van Enviva wordt voornamelijk wordt gebruikt om energie- en warmteopwekking…