Gezamenlijke verklaring van Turijn over duurzame biobrandstoffen voorgelegd aan G7

De gezamenlijke verklaring van Turijn over duurzame biobrandstoffen benadrukt de rol van duurzame biobrandstoffen bij het koolstofvrij maken van alle transportsectoren, het bevorderen van ecologische duurzaamheid, innovatie en het creëren van waarde voor gemeenschappen. De verklaring, ondertekend door meer dan 75 leiders uit de industrie, handelsverenigingen en R&D-organisaties, vestigt de aandacht op…

Lees verder

Wat is ‘biomassa’ en is biomassa hernieuwbaar?

Biomassa omvat alle plantaardig of dierlijk materiaal, of materiaal van plantaardige of dierlijke herkomst. Biomassa kan dus afkomstig zijn uit gewassen, bomen en planten, algen en dierlijke producten, bijvoorbeeld hout, maïs, mest, algen, zeewier of voedselresten.

Biomassa wordt gebruikt als grondstof voor producten, zoals bouwmateriaal maar ook in kleding, meubels en papier. Wanneer er niets anders meer van gemaakt kan worden, kan het ook worden ingezet voor energie, zoals voor stadsverwarming, bij de industrie en als biogas of biobrandstof voor ons dagelijks gebruik.

Lees hier meer over