Feiten en cijfers van Staatsbosbeheer

Het beheer van terreinen van Staatsbosbeheer levert veel bruikbare grondstoffen op die ze zo efficiënt en duurzaam mogelijk hergebruiken. Per jaar komen uit de terreinen van Staatsbosbeheer tonnen biogrondstoffen vrij in de vorm van resthout (snoeihout, takken, toppen van bomen) en maaisel (van natuurgraslanden, heide en riet). Jaarlijks is deze hoeveelheid ongeveer gelijk omdat het…