Geen afwijkende resultaten na controle opslaglocaties FAME en HVO

De Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) voerde in november 2022 controles uit bij meerdere AGP-vergunninghouders voor de biobrandstoffen FAME en HVO. Doel was nagaan of de opgeslagen brandstoffen ook echt biobrandstoffen zijn. De analyses van de afgenomen monsters zijn afgerond. Hieruit blijkt dat op alle gecontroleerde FAME- en HVO opslaglocaties biobrandstof is aangetroffen.  Resultaat Pure fatty acid…